No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

 

Văn bản trung ương

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
04/2013/TT-BNV 16/4/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Văn bản tỉnh

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1409/UBND-NC 11/4/2017
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1444/UBND-NC 14/5/2013 Về việc thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức nhà nước là giáo viên trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
07/2017/QĐ-UBND 16/6/2014 Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
36/2014/QĐ-UBND 30/12/2014
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
39/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2013
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
498/QĐ-UBND 03/5/2018
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
505/QĐ-UBND 04/5/2018
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
512/QĐ-UBND 08/5/2018
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
586/QĐ-UBND 25/5/2018
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
592/QĐ-UBND 28/5/2018 Về việc công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
|<<1 2>>|

Văn bản huyện

|<<1>>|

Đăng ký nhận tin: