No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

 

Văn bản trung ương


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
04/2013/TT-BNV 16/4/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Văn bản tỉnh


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1409/UBND-NC 11/4/2017
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1444/UBND-NC 14/5/2013 Về việc thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức nhà nước là giáo viên trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
07/2017/QĐ-UBND 16/6/2014 Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
36/2014/QĐ-UBND 30/12/2014
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
39/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2013
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
69/QĐ-UBND 24/02/2014 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang đến năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
800/QĐ-UBND 25/10/2016 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong hoạt động đối thoại doanh nghiệp
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
09/2017/QĐ-UBND 01/3/2017
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin: