CHUYÊN MỤC

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đối thoại với các công ty, doanh nghiệp tư nhân và Hợp tác xã trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 08/11/2019)
     Thực hiện Kế hoạch số 204-KH/HU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với các công ty, doanh nghiệp tư nhân và Hợp tác xã trên địa bàn huyện; sáng ngày 07/11/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với các công ty, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quan chuyên môn huyện và đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Untitled.png
Hình: Quang cảnh Hội nghị đối thoại

     Mục đích của Hội nghị đối thoại là để đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã với cấp ủy, chính quyền địa phương; từ đó, có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại để từng bước đưa môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của huyện thực sự thân thiện, hấp dẫn nhà đầu tư, nâng cao kết quả thu hút đầu tư trực tiếp, phát triển nhanh và bền vững các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã trên địa bàn huyện.
 
Untitled.jpg
Hình: Đại diện Doanh nghiệp phát biểu ý kiến

     Tại Hội nghị đối thoại đã có 09 ý kiến phát biểu, kiến nghị của đại diện các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã với cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, đấu thầu các công trình xây dựng, giá cả, chất lượng vật tư xây dựng; tài nguyên khoáng sản; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; vấn đề về thuế; phòng cháy chữa cháy; vay vốn ngân hàng; củng cố, kiện toàn Hội doanh nghiệp huyện; giải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện...

     Các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của các công ty, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Những nội dung, vấn đề mà công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã phản ánh, trao đổi đều được đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng là: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, Chi Cục thuế, Công an huyện và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trả lời, giải đáp cụ thể ngay tại buổi đối thoại để các công ty, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã