CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức quốc phòng

(ngày đăng bài: 24/06/2019)
     Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 

a9f931c33282dbdc8293.jpg
Ảnh minh họa

     Thông tư nêu rõ đối tượng áp dụng gồm:
 
     1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng;

     2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân d