CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 19/12/2019)
     Sáng ngày 19/12/2019, HĐND huyện Kbang khai mạc kỳ họp thứ Mười, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường 19/5, thị trấn Kbang. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày  19 đến ngày 20/12. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện năm 2019, từ đó bàn bạc, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2020.

     Tham dự kỳ họp có 30/33 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII(vắng 03 đại biểu, có lý do). Dự kỳ họp có Đ/c Đinh Ly An – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương – Chánh án Toà án nhân dân huyện, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Hội Đoàn thể, Hội đặc thù huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện và đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
 
80226854_1033839917008762_6487894609979506688_n.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ Mười -  HĐND huyện

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá sơ bộ tình hình năm 2019.

     Ngay từ những tháng đầu năm, huyện ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có 21/23 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2019 đạt và vượt kế hoạch; phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND huyện; chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch như: Tổng giá trị sản xuất, tăng 8,28% so với năm 2018; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 619 tỷ đồng, tăng trên 21 % so với năm trước; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,28%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thu công nghiệp tăng 13,05%. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả, đã chặn đứng kịp thời dịch bệnh LMLM, Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt đồng bộ với nhiều giải pháp gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, xã, thị trấn; công tác quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, lượng khách du lịch tăng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, năm 2019 có thêm 01 xã về đích xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện lên 04 xã; bình quân toàn huyện đạt 15,2 tiêu chí/xã. Hoạt động lưu thông hàng hóa, kinh doanh thương mại, giá cả thị trường cơ bản ổn định. Công tác giáo dục, đào tạo được chú trọng phát triển, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách được thực hiện theo đúng các quy định. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã tích cực được triển khai giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước được đổi mới về phương thức lãnh đạo, hoạt động có hiệu lực hiệu quả hơn.

     Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, trong năm 2019 kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững; có 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra (Tổng sản lượng lương thực và Thành lập mới doanh nghiệp); nguồn thu ngân sách chưa thật vững chắc; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển biến chậm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét, chưa phát huy lợi thế từ kinh tế nông nghiệp, nông thôn, kinh tế rừng. Khả năng kết nối, hợp tác, liên kết vùng trong thương mại, dịch vụ còn hạn chế. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nắng hạn, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi lan rộng đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong thực thi nhiệm vụ còn có một số mặt hạn chế. Tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra. Thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, một số xã, thị trấn vẫn còn tồn tại, hạn chế.
 Đồng thời. trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng, cụ thể:

     - Một là: xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyệncác Ban của HĐND huyện về:  Tình hình và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2019.

     Xem xét các báo cáo của UBND huyện về: - Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện; tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019 và nhiệm  vụ, giải pháp năm 2020; Tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận tại kỳ họp thứ Tám;  Kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín; Tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (xã Nông thôn mới, làng nông thôn mới) năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên địa huyện thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng để phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

     Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện. Xem xét báo cáo của Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

     - Hai là: Quyết định về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2020; Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020; Về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ đầu tư năm 2020 thuộc ngân sách huyện; bổ sung danh mục đầu tư công năm 2020; phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc Ba Nar trồng cây mắc ca, cây giổi xanh năm 2020 và một số nội dung khác do UBND huyện trình.

     - Ngoài ra, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

     Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân huyện nhà.
 
79817404_488364648467737_2673411009099595776_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

     Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021); thông qua và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Thông báo của Ban TT UBMTTQVN huyện.
 
79356911_572109536955281_7350068797404872704_n.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019
 
     Cũng trong buổi làm việcThường trực HĐND huyện và UBND huyện đã trình 06 tờ trình xin ý kiến của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2020; Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020; Về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ đầu tư năm 2020 thuộc ngân sách huyện; bổ sung danh mục đầu tư công năm 2020; phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc Ba Nar trồng cây mắc ca, cây giổi xanh năm 2020.

     Để các đại biểu có cơ sở thể hiện rõ chính kiến của mình, các Ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình.

      Theo chương trình kỳ họp, buổi chiều ngày 19/12/2019 kỳ họp sẽ phân tổ thảo luận và trong ngày 20/12/2019 sẽ thảo luận chung tại hội trường, thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 
Trương Thị Chúc - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai