CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động đối với cơ quan hành chính nhà nước.

(ngày đăng bài: 27/06/2013)
        Vừa qua UBND huyện Kbang đã ban hành quyết định số: 413/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Kbang nhằm quy định thống nhất trình tự tiếp nhận và giải quyết công việc đối với các cơ quan hành chính nhà nước cho tổ chức và công dân, nhằm đảm bảo công việc được giải quyết nhanh gọn, chất lượng, nâng cao vai trò quản lý những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND huyện; tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.

        Theo đó, UBND huyện Kbang chính thức thực hiện các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 từ ngày 01/06/2013 gồm có 89 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) của UBND huyện và 92 TTHC thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc huyện.
     
 
2013-06-04-08-16-00.jpg

         Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 nhằm:
    Thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.
     Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng, lộ trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách cơ chế quản lý nhà nước hiện nay.
    Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của UBND huyện.
    Tạo môi trường làm việc văn minh, từng bước hiện đại, chú trọng công tác đạo tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính để cán bộ, công chức phát huy trí tuệ, năng lực và trình độ chuyên môn, đạt chất lượng, hiệu quả cao trong thực thi công vụ.
    Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan và hướng đến thõa mãn các yêu cầu của tổ chức, công dân trên cơ sở các qui định hiện hành của Nhà nước.
     Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại UBND huyện Kbang thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 tại UBND huyện Kbang đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Nguyễn Thị Hường - VP HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông