CHUYÊN MỤC

Kbang tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

(ngày đăng bài: 29/01/2019)
     Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phán đã chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện; các thành viên Ban an toàn giao thông và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; lãnh đạo các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; trường THPT Lương Thế Vinh, trường THPT Anh hùng Núp và trường THPT Kon Hà Nừng. Các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Trưởng Công an và xã Đội trưởng 14 xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ tự quản ATGT các xã, thị trấn.
 

20190129_085014.jpg
Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an huyện (đại diện Thường trực BCĐ PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ) và đồng chí Võ Tấn Hưng-Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Thường trực Ban ATGT huyện) đã báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; nghe ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Trọng Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy có ý kiến phát biểu chỉ đạo.
 20190129_105506.jpg
Ảnh: Đ/c Huỳnh Trọng Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phán đánh giá và kết luận, chỉ đạo Hội nghị.
           
     Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí yêu cầu:

         
     Công an huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để rà soát, chỉnh sửa báo cáo; xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 để sớm trình Chủ tịch UBND huyện xem xét ký ban hành, tổ chức triển khai thực hiện.

     Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng, củng cố các Tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả, lấy lực lượng Cựu chiến binh làm nòng cốt.

     Giao phòng Tư pháp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải tại cơ sở, nhằm giải quyết kịp thời những vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn phát sinh tại cơ sở.

     Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các giải pháp, tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là công tác tuần tra, kiểm sát, gọi hỏi răn đe, điều tra, xử lý nghiêm để trấn áp các loại tội phạm một cách kiên quyết, hiệu quả; đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên kết hợp với gọi hỏi răn đe các trường hợp được mãn hạn tù trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định.

     Công an huyện phối hợp với Hạt kiểm lâm, các xã, thị trấn rà soát và tổ chức điều tra, xác định đầu nậu liên quan đến một số vụ khai thác, mua bán, vận chuển lâm sản trái phép.

     Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểu trước cộng đồng dân làng và yêu cầu viết cam kết không tái phạm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các xã, thị trấn, xử lý nghiêm các trường hợp tạm trú bất hợp pháp, ẩn náu để thực hiện hành vi phạm tội; kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện vào ngày 20 hàng tháng theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. Năm 2018 đã có một số xã phải bị phê bình, kiểm điểm về nội dung này.

     Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức triển khai thực hiện, nếu cơ quan, đơn vị nào không đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự thì xem xét đến phân loại thủ trưởng cơ quan, đơn vị và không xét thi đua.

     Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, từ trưởng, phó và Công an viên đảm bảo có năng lực, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác về phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, giữ được bình yên cho nhân dân.

     Phối hợp, thống nhất tham mưu, đề xuất về luân chuyển công tác đối với Trưởng Công an xã.
   
     Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã yêu cầu:


     Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, phòng Tư pháp và cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền theo chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của Công an huyện về công tác đảm bảo trật tự toàn giao thông.

     Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục đưa các đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ về các hành vi nẹt pô, rú ga, lạng lách đánh võng ra kiểm điểm tại cộng đồng dân cư, yêu cầu viết cam kết không vi phạm.

     Công an huyện tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại phương tiện xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá tải quá khổ, xe không sang tên đổi chủ, xe ô tô độ chế, xe công nông chở người, lưu thông trên đường quốc lộ, tỉnh lộ và trong nội thị.

     Công an huyện tiếp tục thực hiện nghiêm việc thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông về cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi cư trú của người vi phạm; yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương khi nhận được thông báo của cơ quan Công an phải xử lý và thông báo phản hồi để cơ quan Công an biết, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

     Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Hạt quản lý đường bộ, Sở Giao thông-Vật tải, Công an huyện kiểm tra và xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các điểm đen tại nạn giao thông, nhất là các điểm đen trên đường tỉnh lộ 669, đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn huyện.

     Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn ra Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

     Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn quản lý.

     Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện: phối hợp với Công an huyện nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế phối hợp để thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; tích cực chủ động, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, vận động tranh thủ các già làng, trưởng các thôn, làng và những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với Công an huyện, phòng Tư pháp và cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền theo chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông./.
 
 20190129_110150.jpg
Ảnh: Đồng chí Võ Văn Phán kết luận Hội nghị
 
 Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông