CHUYÊN MỤC

Kết quả họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2016

(ngày đăng bài: 15/11/2016)
     Chiều ngày 11/11/2016, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện tháng 11/2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Uỷ viên UBND huyện. Cuộc họp đã thông qua Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo kết luận cuộc họp thành viên UBND huyện 9 tháng đầu năm và Thông báo kết luận của UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa trưởng, phó các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 20161111_152601.jpg

    Trong năm 2016, tập thể UBND huyện đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 6,46%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông - lâm nghiệp chiếm  55,24%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 23,36%, ngành dịch vụ chiếm 21,40%. Thu nhập bình quân đầu người 22 tr.đ/người/năm, đạt 100% KH, tăng 6,95% so với năm 2015.

     Dự ước đến ngày 31/12/2016, toàn Huyện gieo trồng được 34.367,6 ha cây trồng các loại, đạt 100,56% KH của Huyện, tăng 0,16% so với năm 2015. Nắng hạn trong vụ Đông xuân 2015-2016 đã làm thiệt hại 674,35 ha cây trồng, chủ yếu là cây lúa nước, cây ngô và rau màu các loại. Các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai nhân rộng và đạt hiệu quả (trồng rừng sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên diện tích thường xuyên bị hạn, hỗ trợ bò đực giống…). Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, nhất là chương trình xây dựng huyện điểm về nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị đồng lòng thực hiện và đạt kết quả. Chăn nuôi, thú y được chú trọng, tổng đàn gia súc hiện có 54.556 con, đạt 102,2% KH, giảm 2,73% so với cùng kỳ; đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển bình thường. Công tác Khuyến nông, Bảo vệ thực vật được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất tại các cánh đồng, gắn với triển khai các mô hình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống lâm tặc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm lâm luật. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường ngày càng chặt chẽ; đã thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất với tổng cộng 9.039giấy = 8.066,78ha và giải quyết trên 1.060 hồ sơ về lĩnh vực đất đai khác; lũy kế đến nay đã cấp được 30.540 GCNQSD đất, với tổng diện tích 25.032,77 ha, đạt 82,32% diện tích đất cần cấp. Công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ.

     Tình hình sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 260,12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2016, tăng 5,14% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả; Tổng vốn đầu tư XDCB được giao là 130.759,8 tr.đ, khối lượng thực hiện ước đến 31/12/2016: 143.575,5 tr.đồng, đạt 109,80 %; khối lượng giải ngân 129.844,6 tr.đồng, đạt 99,30 %KH. Giao thông - vận tải được chú trọng, tổng doanh thu vận tải 120.500 tr.đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Ước đến ngày 31/12/2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn 381.686,560 tr.đ, đạt 136% so với dự toán, tăng 11,1% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, thu tại địa phương 31.925,942 tr.đ, đạt 109,9% so với dự toán, tăng 13,4% so với cùng kỳ (thu cân đối ngân sách 19.960,431 tr.đồng, đạt 104,5%KH, tăng 13,1% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách 381.686,560 tr.đ, đạt 136,0 % so với dự toán.  

     Giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, nhân viên đảm bảo phục vụ dạy và học, chất lượng giáo dục nội trú, bán trú được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng 54 nhà ở cho người có công cách mạng, 80 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; công tác giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai kịp thời, giúp nhân dân có việc làm, vươn lên thoát nghèo; hoạt động văn hóa-thể thao được tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

     An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương được triển khai tốt; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật quan tâm chỉ đạo, đổi mới; công tác hòa giải cơ sở được quan tâm kiện toàn, phát huy hiệu quả. Cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đã thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết nhanh gọn, thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; bộ máy các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở tiếp tục được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, chất lượng.
 
     Tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến tham gia của thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện 02 tháng còn lại của năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2016.

     1. Khẩn trương tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch hành động và giải pháp triển khai thực hiện Thông báo số 60-TB/KL ngày 06/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao: Ngành tài chính, các địa phương tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, xác định các khoản thu không đạt để tìm nguồn thu bồi đắp; chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, đặc biệt đối với thuế kinh doanh vận tải, thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thuế sử dụng đất..., xử lý các trường hợp không chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở kết quả kiểm tra và thống nhất của UBND huyện về việc sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc bán đấu giá đất tại khu quy hoạch Dốc khảo sát khi có thống nhất của Tỉnh về đơn giá đất.

      2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2016 theo đúng Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và HT, BQL TH các DA đầu tư XDCB huyện kiểm tra tiến độ đầu tư XDCB, đề xuất UBND huyện giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB đối với từng công trình, dự án; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND huyện nắm được, chỉ đạo. Đối với các công trình có khối lượng nghiệm thu, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thanh toán ngay với Kho bạc, không để dồn vào cuối năm - nhất là các công trình nhỏ, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các công trình, kế hoạch hoàn thành trong năm 2016, nếu đến cuối năm không hoàn thành để Trung ương, Tỉnh thu hồi vốn thì đơn vị được giao nhiệm vụ nhận hình thức kỷ luật trước UBND huyện và phải tự thực hiện thi công hoàn thành công trình. Đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2017 khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công thực hiện ngay từ tháng 01/2017.

     3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện; xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 Huyện Kbang đạt chuẩn Nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, giải pháp tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện cánh đồng lớn chuyên canh cây Mía đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao, có hiệu quả; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Tổ, nhóm hợp tác sản xuất cánh đồng lớn; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tái canh cây cà phê, phát triển các mô hình sản xuất: Trồng cây chanh dây, cây Mắc ca, trồng cỏ nuôi bò… Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Xây dựng Phương án chuyển đổi diện tích trồng cây lúa nước không hiệu quả sang cây trồng khác; yêu cầu các xã không tổ chức sản xuất ruộng lúa nước trên diện tích thường xuyên bị hạn. Tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tham mưu giải pháp phòng chống lụt bão, thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ”. Nắm lịch gieo trồng của Tỉnh để thông báo trên các phương tiện thông tin cho các xã, thị trấn nắm được trong sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Phối hợp với Hạt kiểm lâm, các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị để quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, nhân giống và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện trồng cây Mắc ca trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát tính thích nghi, đề xuất quy hoạch, đưa vào trồng thử nghiệm cây Gáo vàng trên địa bàn huyện.

     4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định và tham mưu cho UBND huyện cấp GCN QSD đất tập trung cho nhân dân đảm bảo bảo chỉ tiêu kế hoạch, đến cuối năm 2016 thực hiện cấp trên 80% so với diện tích đất cần cấp GCN; tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, mua bán trái phép đất sản xuất của người Bana. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vi phạm công tác vệ sinh môi trường; hoàn thành phương án thu gom phế phẩm thuốc trừ sâu, phân bón trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để phê duyệt, triển khai thực hiện trong năm 2017.

     5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép theo quy định. Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Đề tài, Dự án ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp đăng ký đầu tư Chợ Kbang, bến xe Kbang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục và xây dựng Chợ Kbang, Bến xe Kbang đảm bảo thời gian đăng ký đầu tư của doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây trồng để đảm bảo nguồn giống phục vụ trồng rừng và sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, quản lý chặt chẽ đơn giá đầu vào, thẩm định khối lượng phải đảm bảo chính xác và chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Tham mưu UBND huyện Quyết định phân cấp quản lý các tuyến đường trên địa bàn.

      6. Phòng Tài Chính Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Tham mưu UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thời kỳ ổn định 2011-2015; xây dựng Đề án giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch dự toán ngân sách năm 2017. Hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý tài sản, công sản và quyết toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng quy định. Xây dựng Phương án quản lý tài sản công đối với các đơn vị thuộc huyện quản lý và UBND các xã, thị trấn.

     7. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nhất là tại các trường bán trú; đảm bảo an ninh học đường; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm ý nghĩa; phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thủ tục chuyển đổi trường tiểu hoc Đăk Smar để thành lập trường Tiểu học và THCS Đăk Smar, chuyển đổi trường tiểu học Trạm Lập để thành lập trường Tiểu học và THCS Trạm Lập; trình UBND huyện ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý các trường học thuộc huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tăng cường Tiếng Việt trong trẻ em mầm non, học sinh tiểu học DTTS; chỉ đạo các trường học ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ I. Quản lý tài sản thiết bị trường học, quản lý học sinh bán trú, nội trú và thực hiện đầy đủ chế độ cho học sinh bán trú theo quy định. Phối hợp với phòng Nội vụ rà soát tham mưu UBND huyện công tác quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học giai đoạn 2020-2025 phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

     8. Phòng Văn hoá và thông tin: làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp với phòng Nội vụ kiểm tra, thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Văn hoá-thể thao do các xã gửi về trình UBND huyện quyết định thành lập (xã nào gửi trước, thẩm định trước, không chờ các xã thực hiện xong mới thẩm định, trình UBND huyện); liên hệ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hoàn thành, tổ chức quảng bá tiềm năng du lịch của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kế hoạch thành phần năm 2016 trong Kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá cồng chiêng đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020. Quản lý tốt các dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, Karaoke.

     9. Phòng Lao động-TB&XH: kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng, hộ nghèo đúng tiến độ, hoàn thành, bàn giao trong tháng 11/2016; tiếp tục kêu gọi tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 11 hộ gia đình CCCM phát sinh đợt 2; hoàn thành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo đúng tiến độ, thời gian quy định; xây dựng Kế hoạch giảm nghèo cho người có công cách mạng trình UBND huyện xem xét, ban hành trong tháng 11/2016; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Gia Lai triển khai mua 100 con bò cấp cho 100 hộ nghèo; tham mưu UBND huyện điều chỉnh hệ số hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Quyết định 909/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện triển khai hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách tăng, giảm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, hoàn thành trước 31/12/2016.

     10. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP tiến hành kiểm tra các cơ sở nấu rượu, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cùng với Trung tâm y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát, điều trị kịp thời các dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh cúm, thuỷ đậu tại một số trường học, có biện pháp tích cực đẩy lùi dịch bệnh.

     11. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện Đề án sáp nhập Đội Công trình giao thông và BQL Công trình đô thị huyện; điều chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao và TTN huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy; tham mưu thực hiện tốt công tác nội vụ, cải cách hành chính trên địa bàn.

     12. Công an huyện: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là các xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn các xã, thị trấn và các loại ghe, thuyền hoạt động đánh bắt cá trên hồ KaNak; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Tài chính-KH hoàn thành lắp đặt camera, đèn cao áp tại các vị trí trọng điểm để đảm bảo phục vụ công tác theo dõi, quản lý BVR, ANTT, ATGT; đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng các thiết bị cho phù hợp.

     13. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập tại xã Sơ Pai; chuẩn bị và thực hiện khám tuyển, thực hiện đảm bảo các quy trình tuyển quân năm 2017 đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng.

     14. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình để tham mưu xử lý công việc chính xác, kịp thời. Thực hiện tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân trên hệ thống một cửa điện tử huyện, xã kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện xin lỗi công dân nếu để trễ hẹn. Cần phối hợp tốt hơn nữa giữa UBND các xã, thị trấn và các phòng ban của huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ của mình.

     15. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2016 của huyện.
 
Nguyễn Thị Định - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai