CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân huyện Kbang đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

(ngày đăng bài: 11/07/2019)
     Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND huyện, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

     Chủ tịch UBND huyện Kbang Võ Văn Phán chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Đ/c Huỳnh Trọng Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; các cơ quan, ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
 
 20190709_080812.jpg
 Ảnh:  Quang cảnh Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quán triệt nội dung, mục đích Hội nghị, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo rà soát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách huyện đến 30/6/2019; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn XDCB 6 tháng 2019; Kết quả thành lập mới Doanh nghiệp theo chỉ tiêu năm 2019; lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông t