CHUYÊN MỤC

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 5 năm 2017

(ngày đăng bài: 10/05/2017)
    Chiều ngày 9/5/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 4 và 04 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5. Dự họp có đồng chí Huỳnh Trọng Khánh-Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, đồng chí Đặng Công Giao-Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Liễu-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, BQL dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

IMG20170509142752.jpg

     Sau khi nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 và cả 4 tháng năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp, chương trình công tác tháng 5. Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách huyện đến ngày 30/4/2017, giải pháp thu ngân sách thời gian tới; Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện các cánh đồng lớn. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phòng Lao động Thương binh và xã hội báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo và Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2017. Ban chỉ huy Quân sự huyện báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện diễn tập PT-17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Trong 4 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo quản lý, điều hành và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh.

     Vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn huyện đã gieo trồng được 5.638 ha cây trồng các loại, đạt 102,5% KH của tỉnh và 101,7% KH của  huyện và bằng 97,7% so với cùng kỳ. Đã kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài vào cuối năm 2016, ổn định sản xuất. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, dịch bệnh cho cây trồng tiếp tục được tăng cường. Đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống lâm tặc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện một số dự án, chương trình mục tiêu đảm bảo kịp thời, đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp lồng ghép phấn đấu cuối năm 2017 xã Đông và xã Nghĩa An hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã hoàn thành việc giao kế hoạch và phân khai nguồn vốn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững Chương trình 135 năm 2017.Toàn huyện có 199 hộ với tổng diện tích 165,12 ha đủ điều kiện trồng tái canh cà phê và 07 hộ với tổng diện tích 8,5 ha đủ điều kiện ghép cải tạo cà phê. Đến nay có 8 cánh đồng lớn thuộc 6 xã đã hoàn thành việc xuống giống, tổng số hộ tham gia là 257 hộ với tổng diện tích 333,48 ha. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được chú trọng. Thu-chi ngân sách được quản lý, điều hành hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Lĩnh vực Văn hoá-xã hội đạt được nhiều kết quả: Đã chỉ đạo tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học  kỳ II năm học 2016-2017; Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh; Triển khai kế hoạch tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bậc Tiểu học và  trẻ em 5 tuổi. Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, không có dịch lớn xảy ra; quan tâm triển khai Kế hoạch đảm bảo Vệ sinh ATTP năm 2017. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút nhân dân tham gia; Đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức, quản lý, bảo tồn và khai thác du lịch làng kháng chiến Stơr phục dựng; Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020; phê duyệt Kế hoạch tổ chức Ngày hội Cồng chiêng năm 2017. Chỉ đạo triển khai các giải pháp lồng ghép thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo năm 2017; kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Hoàn thành xây dựng và bàn giao 54/54 nhà ở cho người có công cách mạng; 76/80 nhà ở cho hộ nghèo. Công tác Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, bộ máy các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở tiếp tục được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở có nhiều đổi mới.

     Trên cơ sở ý kiến các thành viên UBND huyện, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, ý kiến của đồng chí Đặng Công Giao-Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Liễu-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 5/2017, cụ thể:

     1. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2016-2017, hướng dẫn lịch thời vụ và  chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2017. Triển khai có hiệu quả các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất; chỉ đạo kiểm tra, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ diện tích lúa nước và phòng, chống hạn; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong gia súc, gia cầm. Thực hiện có kết quả kế hoạch trồng rừng năm 2017; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tận gốc, phòng cháy chữa cháy rừng. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; tập trung nguồn lực đầu tư cho xã Đông và xã Nghĩa An hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2017. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đất đai trên địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCN quyền sử dụng đất, phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt 80% diện tích cần cấp; Hoàn thành quy hoạch điện ra khu sản xuất. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chú trọng thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tổ chức đấu giá đất khu vực dốc Khảo sát, phấn đấu đến ngày 25/6/2017 thu ngân sách đạt từ 50% trở lên dự toán giao. Kêu gọi, vận động doanh nghiệp thành lập mới; Thành lập Chi hội doanh nghiệp huyện Kbang. Đến 30/6 phải giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 50%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo vay vốn sản xuất, không để hộ nghèo thiếu vốn sản xuất.
 
     2. Xây dựng Phương án sáp nhập các trường Tiểu học và THCS nơi có số học sinh ít, hoàn thành trong quý II, đảm bảo đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2017-2018; xây dựng Kế hoạch thành phần thực hiện Kế hoạch duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai nội dung chi tiết các Kế hoạch đã ban hành về phát triển du lịch, xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu, khai thác du lịch làng kháng chiến Stơr…, từng bước thu hút khách du lịch đến huyện. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; thực hiện kế hoạch giảm nghèo, phấn đấu giảm 820 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 4,9%, cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo còn 16,14%;  51 hộ nghèo là người có công cách mạng thoát nghèo trước ngày 27/7/2017; Tiếp tục làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra;

     3. Tiếp tục chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác bám dân, xuống địa bàn nắm tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự. BCH Quân sự huyện và Công an huyện chuẩn bị tốt ý định diễn tập, nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện PT-17. Chỉ đạo, rà soát tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ giao.

     4. Rà soát chuẩn bị các nội dung liên quan thống nhất trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá VII xem xét; đồng thời trả lời kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri đã được ghi nhận trả lời tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá VII.

     5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt nam huyện phối hợp với UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện các chính sách xã hội, góp phần xây dựng nong thôn mới; phối hợp trong công tác vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm.
                                   
Nguyễn Thị Định-Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông