CHUYÊN MỤC

Điện lực Kbang (Gia Lai): Giữ dòng điện thắp sáng thôn buôn

(ngày đăng bài: 12/03/2012)
Huyện Kbang nằm về phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố PleiKu 120km, gồm 14 xã và 1 thị trấn, diện tích khoảng 184,23 km2, dân số khoảng 64.000 người, trong đó đồng bào thiểu số chiếm khoảng 47%, chủ yếu là dân tộc Ba Na. Điều kiện giao thông của huyện còn rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa khi đường sá bị nước cuốn gây sạt lở nặng. Tuy hoạt động trong điều kiện khó khăn đó nhưng Điện lực Kbang luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, giữ vững dòng điện thắp sáng buôn, thôn.

Điện lực Kbang thuộc Công ty Điện lực Gia Lai, có trách nhiệm quản lý lưới điện tại huyện Kbang với chức năng SXKD điện năng và kinh doanh viễn thông. Trước đây, Điện lực Kbang là Trạm điện Kbang được thành lập tháng 4 năm 1998 với 13 CBCNV, khi đó cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lưới điện cũ nát, quy mô hoạt động rất nhỏ, chỉ có 06 km ĐZ 35kV; 14,7 km ĐZ 10kV; 12 TBA phụ tải và 23,198 km ĐZ hạ thế. Sản lượng chỉ có 150.000 kWh/tháng với tổng số là 383 khách hàng.

Từ khi được thành lập cho đến nay Điện lực Kbang đã xây dựng và phát triển ngày một vững mạnh; năm 2003-2005 lưới điện trên địa bàn huyện được đầu tư mở rộng theo Dự án năng lượng nông thôn, đã đưa điện đến 05 xã Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kon Pla, Lơ Ku và xã Kon Pne; đồng thời, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, thực hiện bán lẻ đến tận hộ sử dụng điện tại 05 xã: Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kon Pla, Đăk Hlơ, Sơ Pai và 05 thôn, làng khác với tổng cộng hơn 1.809 khách hàng. Tính đến 31.5.2011, lưới điện huyện Kbang gồm có: 322.083 km ĐZ 22 kV; 157.081 km ĐZ 0,2 - 0,4 kV; trong đó, ĐZ 22 kV vượt qua rừng già trên 80 km; tổng dung lượng 15.000 kVA; điện thương phẩm đạt 10.339.000 kWh; khách hàng sử dụng điện đạt 13.400.000 hộ.