CHUYÊN MỤC

Bàn về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã – Từ thực tế huyện Kbang

(ngày đăng bài: 26/09/2016)
     Đài truyền thanh cấp xã có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời tình hình thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nêu gương những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, các âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Có thể khẳng định rằng, cùng với các loại hình, phương tiện tuyên truyền khác thì hoạt động của Đài phát thanh cấp xã là kênh thông tin, tuyên truyền cực kỳ hữu hiệu ở cơ sở.

untitled.JPG
Hình: Đài Truyền thanh xã Đăk Hlơ

     Nhận thức được tầm quan trọng của Đài truyền thanh ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, trong những năm qua huyện Kbang đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ đưa thông tin về cơ sở; đồng thời, bổ sung ngân sách của địa phương đầu tư trang bị mới, lắp đặt, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các đài và hệ thống loa truyền thanh FM không dây ở các xã, thị trấn nhằm thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hàng ngày đến với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, toàn huyện có 10/14 xã, thị trấn có đài truyền thanh và 180 cụm loa FM không dây ở các thôn làng, tổ dân phố. Sau khi thành lập, các xã, thị trấn đã bố trí công chức văn hóa xã hội kiêm nhiệm phụ trách đài, xây dựng quy chế hoạt động, thành lập ban biên tập có 07 thành viên do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban biên tập. Bước đầu ban biên tập Đài truyền thanh các xã đã tổng hợp thông tin về kinh tế - xã hội, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới đến nhân dân. Đặc biệt, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, cùng với tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh - truyền hình huyện; hệ thống Đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời nội dung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tiêu chuẩn người ứng cử; quy trình hiệp thương, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, thông tin ngày bầu cử và tuyên truyền sâu rộng kết quả cuộc bầu cử đến quảng đại quần chúng nhân dân góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Nhìn chung, trong thời gian vừa qua hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động khá hiệu quả; tuy không đo đếm được bằng những con số cụ thể, nhưng nó thực sự đã có vai trò tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi trình độ dân trí còn thấp, khi mà “văn hóa đọc” chưa trở thành thói quen và là nhu cầu tự thân của nhân dân thì những thông tin được phát trên Đài qua hệ thống loa truyền thanh FM không dây hằng ngày, hằng giờ đã hết sức bổ ích và mang lại hiệu quả thiết thực.

     Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn 04 xã chưa có Đài truyền thanh (trong đó, có xã Kon Pne là xã cách xa trung tâm huyện 80 km và các phương tiện nghe nhìn trong nhân dân còn rất thiếu thốn) và 14 thôn làng chưa được trang bị cụm loa FM; bên cạnh đó, một số cụm loa FM không dây do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu nóng ẩm của vùng Đông Trường Sơn nên thường xuyên bị hư hỏng, không sử dụng được nhưng chậm được sửa chữa, khắc phục. Về cán bộ quản lý Đài truyền thanh xã, theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh quy định công chức văn hóa – xã hội kiêm phụ trách đài truyền thanh nên gặp khó khăn cho việc quản lý, vận hành. Số cán bộ này lại chưa được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, nên khi máy móc thiết bị có sự cố hư hỏng đều phải nhờ nhân viên kỹ thuật của Đài TT-TH huyện sửa chữa khắc phục; dẫn đến, có thời gian hoạt động của đài bị gián đoạn kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là trong các dịp cao điểm cần tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương - đây chính là một vấn đề bất cập hiện nay làm giảm hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cấp xã. Bên cạnh đó, việc đầu tư cũng chưa đồng bộ; ở hầu hết các xã, thị trấn, Đài truyền thanh đều chưa bố trí được phòng riêng để lắp đặt thiết bị. Việc biên tập thông tin còn “khoán trắng” cho cán bộ quản lý Đài truyền thanh kiêm nhiệm nên việc hoạt động mới chỉ dừng lại ở việc 'tắt" - "mở" thiết bị để tiếp sóng, còn việc biên tập nội dung nhằm phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về kinh tế - xã hội, về thị trường - giá cả nông sản hàng hóa, về thời vụ gieo trồng, dự báo thời tiết nông vụ, thông tin về tình hình của địa phương đến người dân trên hệ thống truyền thanh còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra.

     Khẳng định vai trò, tầm quan trọng và tính thiết thực của Đài truyền thanh ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, đóng góp thêm một kênh thông tin giải trí hữu ích cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới, tỉnh nên quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư thỏa đáng hơn về cơ sở vật chất và trang thiết bị của hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; tổ chức quản lý và khai thác phát huy vai trò của đài trong công tác tuyên truyền, cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân nhằm phục vụ tốt hơn công tác đưa thông tin về cơ sở.

     Cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Đài truyền thanh, nhất là vai trò của ban biên tập nhằm đa dạng hóa thông tin, tuyên truyền; ngoài chương trình của Trung ương, của tỉnh, các xã, thị trấn cần xây dựng và biên tập chương trình, nội dung thông tin tuyên truyền phù hợp, tăng thời lượng phát sóng, chọn thời gian phù hợp để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các cụm dân cư về các sự kiện chính trị, thời sự, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin kịp thời về các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương và thông tin về tình hình trên các lĩnh vực của địa phương; về thời tiết nông vụ, dự báo thời tiết, giá cả nông sản hàng hóa…đến các tầng lớp nhân dân.

      Để khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng của thiết bị và hệ thống loa cần giao thêm nhiệm vụ cho Đài truyền thanh - truyền hình huyện đi đôi với bố trí nhân viên kỹ thuật (trên cơ sở biên chế hiện có) giúp Đài phát thanh xã thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng của thiết bị máy móc và hệ thống loa FM không dây. Hàng năm, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa và ban biên tập ở Đài truyền thanh xã để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đài và công tác tuyên truyền ở cơ sở./.
                   Bùi Trọng Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy KBang

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông