CHUYÊN MỤC

Viết về lịch sử: Khó hay dễ?

(ngày đăng bài: 24/06/2019)
Cuộc thi “Viết về một thời kháng chiến ở Gia Lai” do Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức phát động đã kết thúc cách nay gần 2 tháng, nhưng dư âm của cuộc thi này vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều độc giả. Các tác phẩm tham gia cuộc thi “chẳng khác nào những bức ký họa chân thật”, như ai đó đã có lần bảo vậy, nói lên một thời lịch sử chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta trên địa bàn của một tỉnh được coi là rất “nóng” của vùng đất Bắc Tây Nguyên này.

     Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi nói trên là nhằm ôn lại lịch sử và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ thời hậu chiến. Chiến tranh đã lùi xa, nhân chứng lịch sử không còn nhiều, người trong cuộc ngày càng ít, cuộc thi diễn ra dẫu muộn vẫn còn hơn không. Nhưng thực hiện cuộc thi về đ