CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

(ngày đăng bài: 02/02/2018)
     Chiều ngày 01/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kbang Võ Văn Phán chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo của Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh; lãnh đạo các phòng: PV 11, PX 15, PV 28, PC 67, PC 44 của Công an tỉnh Gia Lai; đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND và Ban thường trực UBMTTQ VN huyện; các đồng chí là thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, TNXH, XD PT TDBV ANTQ huyện; thành viên Ban An toàn giao thông huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; các Đội nghiệp vụ Công an huyện. Các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ,  Trưởng công an; xã Đội các xã, thị trấn. Tổ trưởng Tổ tự quản ATGT các xã, thị trấn Kbang. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, được khen thưởng năm 2017.

27500893_2069366233291997_5595232481881402208_o.jpg
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
 
     Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường; Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành tích cực của Nhà nước từ cấp huyện đến xã, sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2017 huyện Kbang đã đạt được nhiều kết quả.

     Trưởng Ban chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và quán triệt thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Nghị quyết số 09 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay và nhiều văn bản trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ và nhân dân về công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã mở được nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và các hành vi phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự trở thành địa bàn ít tội phạm hoặc không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

     Ban an toàn giao thông đã tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch hành động năm an toàn giao thông và chỉ đạo triển khai tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã nhận thức rõ về nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ của toàn xã hội, trách nhiệm của từng cá nhân trong cộng đồng. Năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, biển số giả, xe ô tô độ; thực hiện chủ trương về kiểm điểm, giáo dục tại cộng đồng đối với thanh niên người dân tộc BaNa có hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các xã phía Bắc của Huyện.
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phán-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2018:

     Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đề nghị Công an huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng các Tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả, lấy lực lượng Cựu chiến binh làm nòng cốt; củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải tại cơ sở theo Kế hoạch được UBND huyện phê duyệt, lấy Ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố làm nòng cốt; tập trung xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Chỉ đạo các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị tổ chức tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng tổ chức gọi hỏi răn đe, điều tra, xử lý trấn áp các loại tội phạm một cách kiên quyết, hiệu quả; đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên kết hợp với gọi hỏi răn đe các trường hợp được mãn hạn tù trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định; tiếp tục thực hiện việc đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểu trước cộng đồng dân làng và yêu cầu viết cam kết không tái phạm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các xã, thị trấn, xứ lý nghiêm các trường hợp tạm trú bất hợp pháp, ẩn náu để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, từ Trưởng, phó và Công an viên đảm bảo có năng lực, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác về phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, giữ được bình yên cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

     Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Công an huyện tiếp tục duy trì triển khai thực hiện kế hoạch kiểm gtra, xử lý các loại phương tiện xe ô tô, mô tô độ chế, cải hoán; yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, có chuyên đề tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức triển khai tốt các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của Công an huyện về công tác đảm bảo trật tự toàn giao thông; đối với các đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ về các hành vi nẹt pô, rú ga, lạng lách đánh võng phải xử lý nghiêm và đưa ra kiểm điểm tại cộng đồng dân cư; chỉ đạo tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại phương tiện xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá tải quá khổ, xe không sang tên đổi chủ và xe ô tô độ chế; Chủ tịch UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Hạt quản lý đường bộ, Sở Giao thông-Vật tải, Công an huyện kiểm tra và xử lý, đề nghị xử lý các điểm đen tại nạn giao thông, nhất là đường tỉnh lộ 669, đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn huyện; đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn ra Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn quản lý; thực hiện nghiêm việc thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi cư trú của người vi phạm và yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương khi nhận được thông báo của cơ quan Công an phải xử lý và thông báo phản hồi để cơ quan Công an biết và báo cáo.
 
 27355587_2069366319958655_312408804686226464_o.jpg
  Ảnh: Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phán đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các ngành, các cấp, các cá nhân điển hình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017; đã kịp thời khen thưởng cho 05 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  và công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017. Đồng thời, tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 01 cá nhân-ông Nguyễn Đức Hải-Công an viên thôn 2, xã Đak Smar.  Trưởng Công an huyện Kbang Trần Thanh Khiết trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 14 cá nhân; trao Bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 01 tập thể và 04 cá nhân.
 
 27624706_2069366289958658_6104524565760877342_o.jpg
 Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 
                                                             Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông