CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN HUYỆN KBANG LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2018-2023)

(ngày đăng bài: 29/06/2018)
Trong 02 ngày 27-28/6/2018, Hội Nông dân huyện Kbang tổ chức Đại hội đại biểu Hội N​ông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2012-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Rơ Mah Giáp - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư các xã, thị trấn và 147/152 đại biểu đại diện cho 10.542 hội viên nông dân trong toàn huyện về dự Đại hội.

Untitled.png
Hình: Quang cảnh Đại hội
          Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Kbang đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đã thu hút tập hợp được 85% số hộ nông nghiệp tham gia vào sinh hoạt Hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân; hỗ trợ, giúp đỡ nông dân thi đua phát triển sản xuất, nâng cao đời sống trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường; nông dân đã mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, khuyến khích nông dân phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ, mô hình tổ hợp tác...Hằng năm, bình quân có 3.100 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; riêng năm 2017, có 4.740 hộ đăng ký thi đua, tăng 2.494 hộ so với đầu nhiệm kỳ, kết quả năm 2017, có 3.116 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 66,7% so với hộ đăng ký, tăng 31% so với Nghị quyết Đại hội VII, nhiệm kỳ 2012-2018.
          Để tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội Nông dân huyện đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, chuyển tải vốn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Hàng năm, các cấp hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai đến 12/14 cơ sở hội tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn thông qua ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, có 69 tổ với tổng dư nợ đến nay là 79,557 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai Nghị định 41 và Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng nông nghiệp, đã tín chấp cho Hội viên nông dân vay, hình thành được 27 tổ tín chấp vay vốn, với 264 thành viên, tổng dư nợ 15,356 tỷ đồng.
               
Untitled1.png
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
          Việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và cơ sở; hằng năm, đều xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ, đến nay, tổng nguồn vốn 02 cấp vận động được là 2.384,251 triệu đồng (trong đó, từ nguồn ngân sách huyện trích bổ sung Quỹ là 700 triệu đồng), tăng 1.284,251 triệu đồng so với Nghị quyết đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, triển khai quay vòng vốn được 25 dự án, với doanh số vay 5.137 triệu đồng, cho 338 hộ vay và giải quyết việc làm cho 400 lao động. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân ủy thác của Trung ương với kinh phí 1.100 triệu đồng, đến nay đã quay vòng 03 lượt, triển khai 09 dự án cho 94 hộ; Quỹ hỗ trợ nông dân ủy thác của Tỉnh với kinh phí 300 triệu đồng, đã triển khai 01 dự án.
                             
Untitled2.png
Hình: Đồng chí Rơ Mah Giáp - Tỉnh ủy viên -
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
        Tại Đại hội, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: Công tác tuyên truyền giáo dục ở một số chi hội triển khai chưa được thường xuyên, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nông dân để phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, nên vẫn còn tình trạng bức xúc trong nông dân, nhất là chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm...; Công tác củng cố tổ chức cơ sở Hội một số nơi chưa tốt, hoạt động Hội một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phong trào nông dân chưa phát triển đều khắp; sản xuất, đời sống của nông dân ở một số nơi, nhất là các xã phía bắc chuyển biến chậm; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa tập trung và thiếu thông tin thị trường; chất lượng, hiệu quả cạnh tranh các mặt hàng nông sản còn thấp; khoản cách thu nhập ngày càng rõ nét giữa vùng thuận lợi và khó khăn...
          Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội Hội Nông dân huyện Kbang đã bầu 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 14 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 (gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết). Đồng chí Hồ Viết Cảm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) và đồng chí Đinh Hrêu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2023).
 
         Untitled3.png
                             Hình: BCH Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023
                       và Đoàn đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh ra mắt Đại hội.
Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 13 chỉ tiêu chủ yếu gồm: 100% cán bộ Hội và hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội; Kết nạp hội viên mới đảm bảo 90% hội viên trên số hộ nông nghiệp; Cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh đạt từ 85% trở lên, không có tổ chức cơ sở Hội yếu kém, Hội Nông dân huyện duy trì vững mạnh; 100% cán bộ chủ chốt của Hội cơ sở đạt chuẩn theo quy định, 100% cán bộ cơ sở đến chi hội được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; 100% chi hội có quỹ, bình quân từ 35.000 đồng trở lên/HV/năm; Hằng năm, có 60% hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp và đạt 50% hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp/ số hộ đăng ký; Hằng năm, vận động từ 80% số hộ hội viên trở lên đăng ký và có từ 75% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Hằng năm, vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện từ 200 triệu đồng trở lên; Xây dựng Quỹ xóa nhà tạm 350 triệu đồng, hằng năm, hỗ trợ cho hội viên nghèo không có khả năng làm nhà từ 60 triệu đồng trở lên; 100% Hội cơ sở xây dựng được từ 1-2 mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Hội Nông dân huyện và cơ sở hướng dẫn và đề nghị thành lập 05 Hợp tác xã; Giới thiệu 166 quần chúng ưu tú sang chi bộ Đảng theo dõi, đề nghị kết nạp Đảng; Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện và cơ sở trực tiếp giúp đỡ 1.660.000 hộ nghèo thoát nghèo. Và thống nhất 06 chỉ tiêu phối hợp gồm: Phối hợp với Công an huyện chỉ đạo xây dựng 14 tổ tự quản; Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện duy trì và thành lập 14 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và 80% hội viên nông dân được tư vấn, hỗ trợ pháp lý; Phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 1.000 lượt hội viên; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho 500 nông dân, giải quyết việc làm mới cho 400 hội viên; Phối hợp xây dựng 28 mô hình “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và 28 mô hình “dân vận khéo”; Mỗi Hội cơ sở phối hợp xây dựng 01 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số./.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai