CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN HUYỆN KBANG LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2018-2023)

(ngày đăng bài: 29/06/2018)
Trong 02 ngày 27-28/6/2018, Hội Nông dân huyện Kbang tổ chức Đại hội đại biểu Hội N​ông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2012-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Rơ Mah Giáp - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư các xã, thị trấn và 147/152 đại biểu đại diện cho 10.542 hội viên nông dân trong toàn huyện về dự Đại hội.

Untitled.png
Hình: Quang cảnh Đại hội
          Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Kbang đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đã thu hút tập hợp được 85% số hộ nông nghiệp tham gia vào sinh hoạt Hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân; hỗ trợ, giúp đỡ nông dân thi đua phát triển sản xuất, nâng cao đời sống trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường; nông dân đã mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, khuyến khích nông dân phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ, mô hình tổ hợp tác...Hằng năm, bình quân có 3.100 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; riêng năm 2017, có 4.740 hộ đăng ký thi đua, tăng 2.494 hộ so với đầu nhiệm kỳ, kết quả năm 2017, có 3.116 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 66,7% so với hộ đăng ký, tăng 31% so với Nghị quyết Đại hội VII, nhiệm kỳ 2012-2018.
          Để tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội Nông dân huyện đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, chuyển tải vốn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Hàng năm, các cấp hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai đến 12/14 cơ sở hội tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn thông qua ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, có 69 tổ với tổng dư nợ đến nay là 79,557 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai Nghị định 41 và Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng nông nghiệp, đã tín chấp cho Hội viên nông dân vay, hình thành được 27 tổ tín chấp vay vốn, với 264 thành viên, tổng dư nợ 15,356 tỷ đồng.
               
Untitled1.png
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
          Việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và cơ sở; hằng năm, đều xây dựng