CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI DÂN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

(ngày đăng bài: 21/05/2020)
     Ngày 19/5/2020, Chi bộ Khối Dân (UB Mặt trận và các Đoàn thể huyện) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Hải- UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; đồng chí Huỳnh Văn Nam - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

     Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Khối Dân đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Chi bộ đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác của từng cơ quan, tổ đảng trong chi bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đã xây dựng Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu cấp ủy. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, công chức, đảng viên đăng ký nội dung kế hoạch phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể hóa nội dung nêu gương đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, coi việc thực hiện các nội dung trên là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại công chức hàng năm. Công tác xây dựng tổ chức Chi bộ, phát triển đảng viên mới đã được quan tâm thực hiện. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, trong đó việc sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo quy định. Chi ủy nhận thức đúng đắn, sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Tỷ lệ đảng viên được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu đề ra. Ý thức chấp hành Điều lệ và các quy định của Đảng được đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc. Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
ddc-Hai-Phat-bieu-chi-dao-DH.jpg
Hình: Toàn cảnh đại hội

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng phối hợp thực hiện một số nội dung nhiệm vụ chính trị chung trong các cơ quan Mặt trận và các hội, Đoàn thể có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật nên tình hình tự tử, tảo hôn, vi phạm pháp luật còn xảy ra. Chất lượng một số phong trào, cuộc vận động chưa cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ vẫn chưa thật sự phong phú; một số tổ đảng duy trì sinh hoạt chưa đều; trình độ của một số ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế, nhất là trong công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ....

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra 10 mục tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh với 03 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hằng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hải- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Khối Dân giáo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đại hội cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc đối với những tồn tại, hạn chế từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu cho Huyện ủy trong các tác vận động quần chúng, tuyên truyền đoàn viên, hộ viên và nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành mục tiêu xây dựng làng, xã, huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt các chương trình phối hợp; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; xây dựng lực lượng cốt cán trong các phong trào; triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động thật hiệu quả, đặc biệt là CVĐ “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm, ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Cấp ủy Chi bộ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; quan tâm lãnh đạo, chỉ dạo nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên. 
 
chi-uy-khoa-X-va-đoan-đai-bieu-đuong-nhien,-chinh-thuc,-du-khuyet-ra-mat,-nhan-nhiem-vu.jpg
Chi ủy Khối Dân Khóa XI và Đoàn đại biểu đương nhiên, chính thức, dự khuyết ra mắt nhận nhiệm vụ

     Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 05 đồng chí; đồng chí Hồ Viết Cảm- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng thời, bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí, trong đó 03 đại biểu chính thức, 01 đại  biểu dự khuyết./.
                                      Thu Nhi - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông