CHUYÊN MỤC

Đại hội chi bộ Khối Chính quyền khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ngày đăng bài: 25/05/2020)
     Ngày 20/5/2020, Chi bộ Khối Chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Quang Vĩnh – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng và các đảng viên trong chi bộ.

Untitled.jpg
Khung cảnh Đại hội

       Chi bộ Khối Chính quyền hiện có 18 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao. Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Chi ủy Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được một số thành tích trên các lĩnh vực công tác, hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể: Hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Chi bộ 05 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, góp phẩn quan trọng vào việc điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, công tác xây dựng đảng và quản lý cán bộ, đảng viên được quan tâm. Chất lượng, nề nếp sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được quan tâm. Thường xuyên kiểm soát và tham mưu soạn thảo các văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo phục vụ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND huyện. Đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện. Hoạt động của các đoàn thể được duy trì tốt…
 
Untitled1.jpg
Đồng chí Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội
      
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Khối Chính quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tổ chức các đoàn thể thuộc sự lãnh đạo của Chi bộ theo hướng đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi uỷ, thực hiện tốt việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Thường xuyên đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan…
      
     Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Khối Chính quyền đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm: Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên mới từ 01 đồng chí trở lên; kiểm tra 05 đảng viên và giám sát 05 đảng viên trở lên; cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự, đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
 
Untitled2.jpg
Ra mắt Chi ủy khoá mới,  Phó Bí thư và đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
      
     Cũng tại Đại hội, đã bầu 02 đồng chí vào Chi ủy khoá mới, bầu Phó Bí thư và bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025./.
 
Trương Thị Chúc - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin: