CHUYÊN MỤC

Đảng bộ huyện Kbang qua các kỳ Đại hội từ 1985 đến nay

(ngày đăng bài: 10/07/2020)
     Ngày 28-12-1984, theo Quyết định sô 181-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện An Khê được chia thành hai huyện: An Khê và Kbang. Ngày 23-02-1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 191/QĐ-TV chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời huyện gồm 29 đồng chí, phần lớn cán bộ được điều từ An Khê vào; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, do đồng chí Võ Thông làm Bí thư; đồng chí Đinh Rơi làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Đinh Rang làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Toàn Đảng bộ có 601 đảng viên, với 25 tổ chức cơ sở Đảng. Tính đến nay, Đảng bộ huyện Kbang đã trải qua tám kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm, sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ I (1986 -1988)
     Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13- 9-1986 tại Hội trường Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng. Tham dự đại hội có 142 đại biểu chính thức, thay mặt 919 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
 
Untitled.jpg
 
     Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 39 ủy viên chính thức, 12 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Rang, Tỉnh ủy viên, được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trương Văn Nhuần làm phó Bí thư thường trực; đồng chí Trần Văn Xích (dân tộc Bahnar) được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Trần Tuyển làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ II (1989 - 1991)
     Đại hội được tiến hành từ ngày 05 đến ngày 06-5-1989 tại Hội trường Huyện ủy. Về dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.068 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ.
 
Untitled1.jpg
 
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II gồm 30 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Rang - Tỉnh ủy viên - được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện uy; đồng chí Trần Tuyển được bầu làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Trương Văn Nhuần bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Đến tháng 10-1989, đồng chí Đinh Rang nghỉ do sức khỏe yếu, Tỉnh ủy điều động đồng chí Đinh Tiết, Tỉnh ủy viên về làm Bí thư Huyện ủy.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ III  (1991 - 1996)
     Đại hội được tiến hành từ ngày 24 đến ngày 27-12-1991 tại Hội trường Uy ban nhân dân huyện. Tham dự Đại hội có 112 đại biểu của 38 tổ chức cơ sở đảng đại diện cho 1.096 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Untitled9.jpg

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm có 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiết, Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Sơn Nhin là Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Đặng Ngọc Anh là Phó Bí thư, Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện. Tháng 4-1993, tỉnh điều động đồng chí Đinh Tiết về Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IV (1996 - 2000)
     Đại hội được tiến hành từ ngày 28 đến 30-3-1996 tại nhà Văn hóa trung tâm huyện. Tham dự Đại hội có 133 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.096 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở Đảng tham dự.
 
Untitled3.jpg
 
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Tỉnh ủy viên, được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được bầu làm Phó Bí thư thường trực và đồng chí Đinh Mơn là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND huyện. Tháng 01-2000, đồng chí Hà Sơn Nhin về nhận công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Đinh Gieng - Ủy viên Ban Thường vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công làm Thường trực Huyện ủy.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ V ( 2000 - 2005)
     Đại hội được tổ chức trọng thể trong ba ngày, từ ngày 09 đến 11-11-2000. Về dự Đại hội có 140 đại biểu, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
 
    Untitled4.jpg
 
    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V nhiệm kỳ (2000 - 2005) gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Gieng được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực và đồng chí Phan Minh Túc làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Ngày 28-10-2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng về nhận nhiệm vụ ở tỉnh và chỉ định đồng chí Măng Đung, Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VI ( 2005 - 2010)
     Đại hội được tổ chức trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05-10-2005, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, về dự Đại hội có 140 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.540 đảng viên, sinh hoạt tại 42 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
     
Untitled5.jpg
 
    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Gieng, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Trần Vĩnh Hương làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Phan Minh Túc tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu di dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tháng 6-2010, đồng chí Phan Minh Túc - Phó Bí thư Huyện ủy chuyển công tác về tỉnh.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VII ( 2010 - 2015)
     Đại hội được tổ chức trọng thể từ ngày 28 đến ngày 30-7-2010 tại Hội trường 19/5. Về dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
   
Untitled6.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VII
 
   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII gồm 45 đồng chí. Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí; đồng chí Đinh Gieng, Tỉnh ủy viên, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Huỳnh Trọng Khánh, được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Vĩnh Hương làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Trung Hưng, Uy viên Ban Thường vụ, được phân công làm Thường trực Huyện ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ngày 17-3-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 176-QĐ/TU, chuẩn y kết quả bầu đồng chí Hồ Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, sau đó đồng chí chuyển công tác về tỉnh.
 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VIII ( 2015 - 2020)
     Đại hội được tổ chức trọng thể từ ngày 12 đến ngày 13-8-2015 tại Hội trường 19/5. Về dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 2.996 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về dự.
 
Untitled7.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII
 
     Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII gồm 39 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 17 đồng chí (2 đại biểu dự khuyết); bầu Ban Thường vụ huyện ủy gồm 11 đồng chí; Ủy ban kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2010-2015 trúng cử chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh tiếp tục bầu làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

     Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng với kỳ vọng đưa huyện nhà phát triển, vững mạnh.
 
 Nguyễn Văn Trung - Phòng Nội vụ
 
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai