CHUYÊN MỤC

Bài viết về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 13/06/2018)
Trong những năm, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đảm bảo quy định pháp luật. UBND huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm.

 Đối với những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, UBND huyện đã cử đi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Số cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ ngày càng cao, trong đó công chức là 89%, viên chức là 62%.
 Về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:
Trên cơ sở biên chế tỉnh giao và tình hình thực tiễn, UBND huyện giao biên chế các cơ quan, đơn vị và bố trí công chức, viên chức đúng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Đối với công chức thực hiện theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh “Phê duyệt bản mô tả công tác và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện”; đối với viên chức thực hiện theo Quyết định 1167/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh “Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai”. Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc kiểm tra công tác nội vụ, tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại CBCCVC, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, việc thực hiện chế độ chính sách, tình hình tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị; trình độ các mặt của cán bộ, công chức, viên chức; việc ký hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp theo quy định; tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện giao, phân cấp theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị. Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử của đối với cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy mà các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế được giao; chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định. Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể nhằm chuẩn hóa các chức danh vị trí việc làm; gắn với đó là thực hiện tốt việc sử dụng, đánh giá và quy hoạch công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành chính bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết các yêu cầu của công dân, doanh nghiệp; hầu hết cán bộ, công chức đều có bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, góp phần xây dựng huyện nhà ngày một phát triển.
 
 20180521_101507.jpg
Đoàn giám sát Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, viên chức sự nghiệp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế tại huyện vào ngày 21/5/2018

20180521_101032.jpg
Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc
 
Về kết quả thực hiện tinh biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ:
Thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2015-2021 của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện “về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ trên địa bàn huyện” và trên cơ sở rà soát bổ sung đối tượng tinh giản biên chế hàng năm. Theo đó, đến 2021 UBND huyện thực hiện tinh giản tối thiểu 10% so với chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2015; đến nay, đã quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là: 21 CBCCVC (trong đó: năm 2016: 08 cán bộ và viên chức; năm 2017: 09 viên chức, đợt I năm 2018: 03 công chức, viên chức). Đồng thời, cắt  giảm biên chế, không tuyển dụng theo đúng lộ trình tại Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh “Phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2021” . Việc tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao, đặc biệt là các đơn vị trường học, đã sắp xếp lại những lớp học ít học sinh, hợp nhất các trường học có quy mô nhỏ (trong năm 2017, đã hợp nhất Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm với Trường THCS Ngô Mây thành Trường TH&THCS Đăk Hlơ); điều tiết giáo viên bộ môn từ nơi thừa đến nơi thiếu; hạn chế việc tăng thêm và có chính sách sử dụng hiệu quả nhân viên trường học. Từ nay đến năm 2021, toàn huyện có 61 công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, 56 CBCCVC nghỉ hưu đúng tuổi, đảm bảo lộ trình tinh giảm biên chế theo quy định tối thiểu là 10%.
Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP trên địa bàn huyện  trong những năm qua được thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo lộ trình. Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp phù hợp với chuyên môn và vị trí việc làm; công tác tuyển dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Chất lượng đội ngũ CC,VC,VC từng bước được hoàn thiện, nâng cao về chuyên môn, trình độ chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới hiện nay./.
                                                                                                       Trần Thị Anh Hiền
                                                                                                    Phòng Nội vụ huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông