CHUYÊN MỤC

Ban chỉ đạo 24 huyện Kbang tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(ngày đăng bài: 05/04/2018)
Sáng ngày 03/4/2017, đồng chí Phạm Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo 24 huyện chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2018. Dự họp có thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện, đại diện Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội đồng chính sách, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 14 xã, thị trấn. 
 

           Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg phủ ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 24 Tỉnh và sự chỉ đạo triển khai kịp thời của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực của Ban chỉ đạo 24 huyện, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 24 huyện, Hội đồng chính sách xã, thị trấn, trong 02 năm từ năm 2016-2017, toàn huyện đã thực hiện khảo sát 181 hồ sơ, lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ 39 hồ sơ, đang thẩm định ở cấp huyện 102 hồ sơ, đang bổ sung 30 hồ sơ. Qua triển khai thực hiện đã có một số xã, thị trấn thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, tổ chức thẩm định, xét duyệt đúng quy định như: Thị trấn, Tơ Tung, Lơ Ku, Sơ Pai, Kon Pne góp phần giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng. 
 
                   Untitled-49.png
 
Đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Lộc

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp hồ sơ tồn đọng, chưa được giải quyết, một số thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công; một số xã chưa tích cực triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng và thường xuyên; hồ sơ còn để xảy ra sai sót, phải sửa đi, sửa lại làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ xét duyệt chung.
Để giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn tồn đọng, phấn đấu đến ngày 07/5/2018 hoàn thành dứt điểm việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và xét duyệt hồ sơ tại cấp xã về giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã đã cam kết với Ban chỉ đạo 24 huyện về kết thúc địa bàn trước ngày 07/5/2018 đồng chíPhó Chủ tịch UBND huyện  đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
                  Untitled-492.png
           
Đồng chí Phạm Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND huyện
 
         - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nhân dân, nhất là đối tượng thuộc diện hưởng chế độ nắm được.
         - Triển khai niêm yết hướng dẫn quy trình kê khai, lập hồ sơ, xét duyệt tại Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn để nhân dân nắm được, thực hiện.
         -  Thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng kê khai tại Trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc thông báo công khai trên đài truyền thanh xã để nhân dân biết, tham gia, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.
         - Xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian giải quyết số hồ sơ còn tồn đọng và hướng dẫn đối tượng lập thủ tục hồ sơ chặt chẽ, không để sai sót, phải sửa lại nhiều lần.
        - Đối với trường hợp không thể bổ sung hoặc thống nhất không thực hiện lập hồ sơ do phải về quê ở quá xa, tốn kém chi phí và thời gian...phải có biên bản kết thúc giải quyết với đối tượng (đối tượng ký vào biên bản) không để kiến nghị về sau. 
        - Rà soát số hồ sơ chua đảm bảo yêu cầu do Tỉnh trả về để kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn nắm được, tiếp nhận lại và hoàn thiện kịp thời; phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn, giúp các xã giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn tồn đọng; tiếp nhận hồ sơ các xã, thị trấn gửi về, thẩm định kịp thời và gửi về tỉnh trước ngày 10/6/2018; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các xã, thị trấn và thực hiện cam kết kết thúc địa bàn theo đúng thời gian quy định.
       - Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và xã hội căn cứ các quy định và chế độ chính sách có liên quan để đề xuất giải quyết và trả lời cho một số trường hợp hiện đang công tác yêu cầu cộng dồn bảo hiểm xã hội, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 15/4/2018.
      -  Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện: Tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn (theo địa bàn được phân công) để triển khai thực hiện đảm bảo không để sót đối tượng và đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian kết thúc địa bàn như đã cam kết. 
      - Tổ giúp việc 24 huyện: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, ít nhất 01 lần từ nay đến khi kết thúc địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn triển khai thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, kết thúc địa bàn theo quy định.
                                                                                 Tuyết Mai-Văn phòng HĐND-UBND huyện Kbang

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai