CHUYÊN MỤC

Ban chỉ đạo 24 huyện Kbang tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(ngày đăng bài: 05/04/2018)
Sáng ngày 03/4/2017, đồng chí Phạm Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo 24 huyện chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2018. Dự họp có thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện, đại diện Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội đồng chính sách, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 14 xã, thị trấn. 
 

           Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg phủ ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 24 Tỉnh và sự chỉ đạo triển khai kịp thời của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực của Ban chỉ đạo 24 huyện, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 24 huyện, Hội đồng chính sách xã, thị trấn, trong 02 năm từ năm 2016-2017, toàn huyện đã thực hiện khảo sát 181 hồ sơ, lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ 39 hồ sơ, đang thẩm định ở cấp huyện 102 hồ sơ, đang bổ sung 30 hồ sơ. Qua triển khai thực hiện đã có một số xã, thị trấn thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, tổ chức thẩm định, xét duyệt đúng quy định như: Thị trấn, Tơ Tung, Lơ Ku, Sơ Pai, Kon Pne góp phần giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng.