CHUYÊN MỤC

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại huyện Kbang

(ngày đăng bài: 06/04/2017)
     Ngày 05/4/2017, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Phong-Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện.

17841780_1557674614273058_717634778_n.jpg

     Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại xã Đông và 2 thôn là Thôn 3 và Thôn 9. Nội dung kiểm tra Đoàn tập trung vào việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Hoạt động của Trung tâm văn hóa xã, tình hình thực hiện nếp sống văn minh. Xã Đông đã tiến hành triển khai và thực hiện có hiệu quả, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được truyền tải tới người dân kịp thời, BCĐ xã và thôn đã có nhiều cách làm mới sáng tạo trong triển khai vận động nhân dân tổ chức thực hiện các nội dung của phong trào, do vậy xã Đông đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
     Tại buổi làm việc với huyện về kiểm tra kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 của huyện. Ban chỉ đạo huyện đã tập trung tuyên truyền sâu rộng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Năm 2016 toàn huyện có 14.212 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 87,24%, 129 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 77,71%, 69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Toàn huyện có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và đón nhận các danh hiệu thi đua.
 
     Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo của huyện đã giải đáp một số kiến nghị và một số nội dung quan trọng khác. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, huyện đã thường xuyên quan tâm sâu sát trong quá trình tổ chức thực hiện, đã ban hành một số các văn bản để thực hiện phong trào, đặc biệt là trong việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa các xã, thị trấn. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung của phong trào sâu rộng trong nhân dân. BCĐ huyện cũng kiến nghị tới Đoàn của Tỉnh một số nội dung: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng truyền thống theo Quyết định 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10/2013 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Có quy định phù hợp đối với nhiệm vụ trong việc thực hiện Hướng dẫn 28/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo Tỉnh, hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xét, công nhận danh hiệu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; Có quy định rõ hơn về tổ chức bộ máy của Văn phòng Thường trực BCĐ cấp huyện để tránh mang tính hình thức. 
          
     Đoàn kiểm tra của Tỉnh đánh giá kết quả mà BCĐ huyện đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, tiếp thu kiến nghị của huyện để báo cáo tỉnh. Đề nghị huyện tập trung nâng cao hiệu quả công tác tác tuyên truyền các nội dung của phong trào sâu rộng và lồng ghép trong các hội nghị để nhân dân đồng thuận thực hiện cao. Tập huấn BCĐ các xã, thị trấn và các thôn về cách triển khai, quan tâm thực hiện việc xã hội hóa trong thực hiện phong trào, tập trung xây dựng Kbang ngày càng văn minh, giàu mạnh./.
 
Nguyễn Thị Tuyết Mai - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông