CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 23/12/2019)
     Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

     Trước đó, sáng ngày 19/12/2019, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.

     Chiều ngày 19/12/2019, kỳ họp chia làm 03 tổ thảo luận với 30 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: dự thảo Nghị quyết HĐND huyện; về hoạt động của HĐND huyện, Mặt trận và các Đoàn thể; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: diện tích gieo trồng, dịch bệnh trên gia súc; giải pháp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ rừng; việc phân bổ thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn; việc quản lý khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là cát, đất xây dựng; việc đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn; việc phát triển du lịch; tình trạng tử tự, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc quản lý đối tượng tù tha về tại cộng đồng…

      Trên cơ sở đó, sáng ngày 20/12/2019, tại buổi thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan và Lãnh đạo UBND huyện đã trả lời, giải trình rõ thêm về các ý kiến thảo luận.
 
79850784_459027651640322_6241855406973386752_n.jpg
Đại biểu HĐND huyện thảo luận và chất vấn
 
80100129_441366186815681_7747513435910307840_n.jpg
Các ngành thảo luận tại hội trường
 
81336833_456834225244515_8796893986364063744_n.jpg
    Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

     Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan tổ chức thực hiện. Trong đó, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 nêu lên những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng giá tr