CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 23/12/2019)
     Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

     Trước đó, sáng ngày 19/12/2019, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.

     Chiều ngày 19/12/2019, kỳ họp chia làm 03 tổ thảo luận với 30 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: dự thảo Nghị quyết HĐND huyện; về hoạt động của HĐND huyện, Mặt trận và các Đoàn thể; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: diện tích gieo trồng, dịch bệnh trên gia súc; giải pháp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ rừng; việc phân bổ thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn; việc quản lý khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là cát, đất xây dựng; việc đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn; việc phát triển du lịch; tình trạng tử tự, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc quản lý đối tượng tù tha về tại cộng đồng…

      Trên cơ sở đó, sáng ngày 20/12/2019, tại buổi thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan và Lãnh đạo UBND huyện đã trả lời, giải trình rõ thêm về các ý kiến thảo luận.
 
79850784_459027651640322_6241855406973386752_n.jpg
Đại biểu HĐND huyện thảo luận và chất vấn
 
80100129_441366186815681_7747513435910307840_n.jpg
Các ngành thảo luận tại hội trường
 
81336833_456834225244515_8796893986364063744_n.jpg
    Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

     Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan tổ chức thực hiện. Trong đó, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 nêu lên những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,6%; 9/9 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới; Hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao… Về Nghị quyết dự toán ngân sách huyện năm 2020, tổng thu ngân sách địa phương tỉnh giao là 383.994 trđ. Về Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó thống nhất mục bổ sung 17 công trình với tổng nguồn kinh phí phân bổ 77.845 triệu đồng. Về phương án tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí trồng cây Mắc ca, cây Giổi xanh trên địa bàn huyện năm 2020; về đối tượng hỗ trợ, đề nghị hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc Bahnar; về định mức hỗ trợ: đối với cây mắc ca: 50% kinh phí mua cây giống đối với hộ nghèo; 30% kinh phí mua cây giống đối với hộ cận nghèo, hộ Ba Na; đối với cây giổi xanh: hỗ trợ 40% kinh phí mua cây giống đối với hộ nghèo; 20% kinh phí mua cây giống đối với hộ cận nghèo, hộ Ba Na; về địa điểm trồng, đối với cây Mắc ca: trồng tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Sơ Pai, Krong, Lơ Ku, Kon Pne, tiểu khu 152 - xã Nghĩa An, đối với cây Giổi xanh: trồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

80235993_395991407830531_3589096443173928960_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt –  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh và một số nhiệm vụ khác năm 2020, ngay sau kỳ họp:
 
     Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII,  Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 8,6%.
 
     Trong bối cảnh nguồn thu của huyện năm 2020 được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần có sự theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá; quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách huyện. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
 
     Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi, khuyến khích liên kết chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả đầu ra, ổn định thị trường tiêu thụ. Gắn bảo vệ và phát triển rừng với các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để năm 2020, 100% số xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
     Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hoá và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kêu gọi đầu tư, quảng bá phát triển các điểm du lịch theo tua du lịch liên kết vùng, thu hút khách đến huyện. Tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
 
     Đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng thời gian quy định; tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.
 
     Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; đồng thời gương mẫu và động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.
 
     Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong công tác; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
 
Trương Thị Chúc- Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai