CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 19/07/2018)

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Trước đó, sáng ngày 17/7/2018, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.
Chiều ngày 17/7/2018, kỳ họp chia làm 03 tổ thảo luận với 30 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện; về hoạt động của HĐND huyện, Mặt trận và các Đoàn thể; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: thực hiện tái cơ cầu ngành nông nghiệp Chương trình Nông thôn mới, xây dựng cánh đồng lớn mía, việc quản lý các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, việc triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, việc cung ứng các mặt hành chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo (cấp bò giống, giống, vật tư nông nghiệp...), chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xác định cây trồng chủ lực, giải pháp đầu ra sản phẩm nông nghiệp, quản lý vật tư nông nghiệp, việc thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, công tác quản lý bảo vệ rừng.....
Trên cơ sở đó, sáng ngày 18/7/2018, tại buổi thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đã trả lời, giải trình các ý kiến thảo luận. Đồng thời, đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm các nội dung thảo luận và đề nghị của các đại biểu tại phiên thảo luận tại tổ.
 
37390376_1777254835715172_3921745079043096576_n.jpg
Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.
 
Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện, đặc biệt là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021...
Nhìn chung, qua báo cáo, tờ trình, các các báo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND huyện thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được những kết quả quan trọng: Tình hình phát triển kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng tích cực, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, huy động đầu tư toàn xã hội để tăng so với cùng kỳ; thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng về du lịch được chú trọng. Chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa – thể thao được quan tâm đúng mức và thu được nhiều kết quả; công tác an sinh xã hội, chăm lo gia định chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; mục tiêu xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vùng chiến được tăng cường. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, chức năng quyết định, giám sát được thực hiện một cách thực chất hơn. Điều hành của cơ quan các cấp quyết liệt, hiệu quả hơn...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh vẫn còn một số hạn chế như: sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm thuận lợi nhưng việc tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh (tiêu thụ cây Mía chậm), ảnh hưởng đến đời sống người dân; thiếu sự gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đồng bộ, còn chậm và có mặt còn hạn chế. Tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất còn chậm; quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở tư nhân chưa chặt chẽ; hoạt động của một số hợp tác xã còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, nhất là công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, được đào tạo nghề nhưng sau đào tạo chưa được phát huy công tác quản lý đất lâm nghiệp của một số đơn vị chưa chặt chẽ; tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; tội phạm trong thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số gia tăng; tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác chưa được kiềm chế; công tác nắm tình hình, địa bàn ở một số địa phương còn chưa thường xuyên; trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của một số Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp xã vẫn còn hạn chế, đến nay chưa có Tổ đại biểu nào tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định.
 
37590479_1777254705715185_32115446157148160_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt –  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã đến dự và kịp thời đưa tin kỳ họp. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh và một số nhiệm vụ khác năm 2018, ngay sau kỳ họp:
UBND huyện khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018. Chỉ đạo rà soát các chương trình, dự án, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trên cơ sở đó có giải pháp tích cực chỉ đạo quyết liệt từng công việc cụ thể, đảm bảo tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Tập trung vào một số vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương để chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện như: lồng ghép các chương trình, dự án, đầu tư để xã Đăk Hlơ duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, duy trì xã Đông Nghĩa An và phấn đấu các xã còn lại tăng từ 2-3 tiêu chí; cùng với xây dựng các làng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tổ chức đánh giá chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với những chính sách mới và điều kiện thực tiễn của địa phương. Triển khai có hiệu quả các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng một số sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công; công tác đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường. Quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động; Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Năm 2018, phải hoàn thành việc quy hoạch cụm sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp, đồng thời, rà soát kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội để điều chỉnh, tích hợp với quy hoạch ngành và lĩnh vực có liên quan; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu để huy động ngân sách; tích cực chỉ đạo việc chi ngân sách đúng dự toán đề ra, đảm bảo tiết kiệm, phát huy nguồn vốn, hạn chế chuyển nguồn không có lý do chính đáng. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chấn chỉnh việc lập dự án ban đầu, hạn chế việc điều chỉnh thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hoá và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kêu gọi đầu tư, quảng bá phát triển các điểm du lịch theo tuor du lịch liền kết vùng, thu hút khách đến huyện; tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Ngày hội du lịch Kbang vào tháng 8 tới. Đảm bảo các điều kiện phục vụ năm học mới 2018-2019; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; chủ động hơn trong công tác cung cấp thông tin cho nhân dân, nhất là thông tin những vấn đề nóng, nhạy cảm, để phản bác luận điệu tuyên truyền phi luận của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng thời gian quy định; tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.
Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; chủ động tổ chức giám sát, khảo sát những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tránh những việc cấp thiết của dân chậm được phản ánh và giải quyết. Đồng thời gương mẫu và động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.
Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong công tác; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
                                                                                    Trương Thị Chúc
                                                              Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông