CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 20/12/2018)
     Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Sáu - Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.
     Trước đó, trong ngày 18/12/2018, HĐND huyện đã tổ chức miễn nhiệm chức danh Hội thẩm tòa án nhân dân huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021); lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu; thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.
 
     Trong sáng ngày 19/12/2018, kỳ họp chia làm 03 tổ thảo luận với 30 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Nông thôn mới, hỗ trợ cho người dân trồng cây mắc ca, cây dược liệu; nâng cao hoạt động của các Hợp tác xã; việc thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, công tác quản lý bảo vệ rừng.....
 
     Trên cơ sở đó, chiều ngày 19/12/2018, tại buổi thảo luận chung tại hội trường, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đã trả lời, giải trình các ý kiến thảo luận. Đồng thời, đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm các nội dung thảo luận và đề nghị của các đại biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

48381207_219367305660919_9100203047799226368_n.jpg
Các ngành giải trình các nội dung thảo luận tại kỳ họp
 
49158432_1769548033156295_3984245378709979136_n.jpg
Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.
 
     Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 08 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện, đặc biệt là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2021...
 
     Qua báo cáo, tờ trình, các các báo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND huyện thống nhất đánh giá: Năm 2018 thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được những kết quả quan trọng: Tình hình phát triển kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng tích cực; sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội đều tăng so với cùng kỳ; thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng về du lịch được chú trọng; chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo được triển khai tích cực. Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa – thể thao được quan tâm và tiếp tục chuyển biến. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; mục tiêu xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vững chắc được tăng cường. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, chức năng quyết định, giám sát được thực hiện một cách thực chất hơn. Điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt, hiệu quả hơn...
 
     Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp năm 2018 thuận lợi nhưng việc tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh do giá cả không ổn định, cá biệt có mặt hàng nông sản giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người dân; thiếu sự gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất còn chậm; quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở tư nhân chưa chặt chẽ; hoạt động của một số hợp tác xã còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế, người được đào tạo nghề nhưng sau đào tạo chưa được phát huy. Công tác quản lý đất lâm nghiệp của một số đơn vị chưa chặt chẽ; tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế; tội phạm trong thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số gia tăng; tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác chưa được kiềm chế. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp xã vẫn còn hạn chế, Tổ đại biểu chưa chủ động thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định. Công tác nắm tình hình, địa bàn ở một số địa phương còn chưa thường xuyên; trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ.
 
48407377_204616310446072_142882536756871168_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt –  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã đến dự và kịp thời đưa tin kỳ họp.
 
     Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh:  Năm 2019 là năm thứ Tư thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VIII, là năm tăng tốc để về đích và hoàn thành mục tiêu Đại hội đặt ra vào năm 2020. Vì vậy yêu cầu đặt ra là quyết tâm phải cao, nổ lực phải lớn, giải pháp phải căn cơ, biện pháp chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, toàn diện, đồng bộ; đồng thời, phải có sự đồng thuận rất cao từ Ban chấp hành, trong HĐND, UBND đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện. Do đó, UBND huyện cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 bằng các giải pháp hiệu quả, tăng cường sự quản lý điều hành các cơ quan quản lý nhà nước, chỉ đạo quyết liệt từng nội dung công việc ngay từ đầu năm 2019 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, trong đó chú trọng các nội dung như:
 
     - Chỉ đạo rà soát các tiêu chí nông thôn mới của từng xã, xác định tiêu chí đạt năm 2019 để huy động các nguồn lực đầu tư, đến cuối năm 2019 xã Sơn Lang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tơ Tung hoàn thành cơ bản các tiêu chí về Nông thôn mới, các xã còn lại tăng từ 2-3 tiêu chí so với năm 2018; tiếp tục triển khai xây dựng làng đồng bào DTTS đạt nông thôn mới; tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới đối với xã Đăk Hlơ, xã Đông và Nghĩa An.

     - Chú trọng chỉ đạo phát triển nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất: duy trì, mở rộng cánh đồng lớn ở cây Mía và một số cây trồng chủ lực khác; tiếp tục hỗ trợ phát triển cây dược liệu, cây mắc ca; phát triển cây cà phê Arabica ở các xã phía Bắc; nghiên cứu đưa cây hoa, rau vào sản xuất ở các xã Đăk Rong, Kon Pne và xã Sơn Lang. Đồng thời, đẩy mạnh kế hoạch xây dựng mỗi xã 01 sản phẩm gắn với liên kết chuỗi giá trị và lấy Hợp tác xã làm nòng cốt để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, không để khai thác trái phép cát, đá, đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công; đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng môi trường xanh-sạch. Quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Hoàn thành phê duyệt đầu tư Khu công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp của huyện để bố trí cho các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất; tập trung thu ngân sách đạt nghị quyết; phấn đấu có tăng thu đầu tư hạ tầng du lịch; phấn đấu trong năm 2019 xây dựng được 05 điểm du lịch cấp huyện và hình thành làng du lịch theo hình thức Homestay tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
 
     - Nâng cao chất lượng giáo dục; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS vùng khó khăn quan tâm đưa con em đến trường, duy trì sĩ số học sinh (vẫn còn một số trường đầu tuần giáo viên phải đến nhà đưa học sinh đến trường); tiếp tục sáp nhập một số trường học đủ điều kiện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; rà soát nhu cầu, nguyện vọng hộ nghèo được hỗ trợ thoát nghèo năm 2019 để có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ ngay từ đầu năm, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững; có giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, tiến đến BHYT toàn dân. Tổ chức đào tạo nghề gắn với phối hợp với các đơn vị tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong khám, chữa bệnh. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hoá và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, kết nối các điểm du lịch với nhau, tạo thành tuor du lịch; nghiên cứu năm 2019 tổ chức các hoạt động văn hóa, quảng bá phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện.
 
     - Tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, nhất là kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện các đối tượng từ địa phương khác đến cư trú, làm ăn phi pháp, vi phạm pháp luật…. giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ sơ sở; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

     - Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Bộ Chính trị về sáp nhập các cơ quan, đơn vị; triển khai sáp nhập các thôn, làng, TDP theo đúng quy trình quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng thời gian quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

     Đối với Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện quan tâm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; đồng thời gương mẫu và động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.
 
     Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong công tác; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
 
     Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhân sỹ, trí thức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.
 
Trương Thị Chúc-Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông