CHUYÊN MỤC

Bế mạc kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện Kbang (khóa VII)

(ngày đăng bài: 25/12/2017)
     Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tư  - Hội đồng nhân dân huyện (khoá VII) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. 

     Trước đó, ngày 20/12/2017 HĐND huyện đã thông qua các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan; các tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.

     Sáng ngày 21/12/2017, tại phiên thảo luận tại tổ đã chia làm 03 tổ thảo luận với 26 lượt ý kiến tham gia về các nội dung như: các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện; về hoạt động của HĐND huyện, Mặt trận và các Đoàn thể; về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian đến như: thực hiện Chương trình Nông thôn mới, xây dựng cánh đồng lớn mía, việc quản lý các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, việc triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, việc cung ứng các mặt hành chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo (cấp bò giống, giống, vật tư nông nghiệp...), chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xác định cây trồng chủ lực, giải pháp đầu ra sản phẩm nông nghiệp, quản lý vật tư nông nghiệp, việc thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, công tác quản lý bảo vệ rừng..... Đồng thời, còn có một số ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải trình làm rõ thêm. Bên cạnh đó, một số ý kiến, kiến nghị của các vị đại biểu HĐND huyện thảo luận đã được Đ/c Chủ tịch UBND huyện trả lời trực tiếp tại Tổ.
 
Untitled.jpg
Đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.
 
     Tại phiên thảo luận chung tại Hội trường, đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện đã phát biểu làm rõ thêm các nội dung thảo luận và đề nghị của các đại biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

     Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 22/12/2017, đã có 15 ý kiến chất vấn của 11 đại biểu HĐND huyện chất vấn 10 thủ trưởng cơ quan, đơn vị với 16 vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm như: giải pháp chống quá tải các tuyến đường giao thông do huyện quản lý; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắc giao thông tại khu vực chợ tạm Kbang; giải pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả tại khu vực chợ tạm để đảm bảo an toàn hộ kinh doanh, nhất là trong dịp Tết nguyên đán; việc bảo dưỡng, sửa chữa cầu treo dân sinh thuộc TDP 03, thị trấn Kbang đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân; đề xuất giải pháp số hộ dân có diện tích sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dọc theo sông Ba (sau đập Thủy điện Ka Nak) thường xuyên bị ngập do Nhà máy Thủy điện An Khê – KaNak xả lũ; giải pháp để xã Đăk Hlơ duy trì, đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới về xây dựng Nông thôn mới; kế hoạch, lộ trình đầu tư các tuyến đường điện kiên cố thay thế cho các tuyến đường điện tạm bợ trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là các làng người dân tộc thiểu số; công tác quản lý bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm và các Công ty lâm nghiệp; việc tổ chức thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang trồng cây phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng...
 
Untitled1.jpg
Đại biểu HĐND huyện thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp
 
     Nhìn chung, các đại biểu HĐND huyện đã chủ động tập hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đã chuẩn bị nội dung và thực hiện chất vấn những vấn đề nổi cộm, được cử tri và dư luận quan tâm. Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được chất vấn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Điện lực Kbang, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku) đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị trong việc tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu; trả lời chất vấn đúng vấn đề, cơ bản làm rõ các vấn đề mà đại biểu đặt ra, đưa ra những giải pháp cụ thể, có đề ra lộ trình thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể được đại biểu chất vấn.
 
Untitled2-(1).jpg
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn tại kỳ họp

     Riêng đối với các chất vấn chưa được trả lời tại kỳ họp, HĐND huyện đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm quản lý Thủy nông, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KaNak) gửi nội dung trả lời chất vấn bằng văn bản cho đại biểu chất vấn và Thường trực HĐND huyện.
 
     Tại phiên bế mạc kỳ họp, sau khi thông qua, xem xét tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017, các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình tại kỳ họp; HĐND huyện đã nhất trí thông qua 11 nghị quyết, là cơ sở pháp lý để Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện năm 2018, cụ thể như: về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2018; thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018 đối với chuyên đề về công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp tại một số Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và BQL rừng trên địa bàn huyện; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018; phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2018 thuộc ngân sách huyện; phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2017, 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đầu tư giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ cây giống cà phê vối phục vụ tái canh trên địa bàn huyện năm 2018; hỗ trợ giống cây Quế trồng cho hộ nghèo, hộ dân tộc Bahnar để trồng trên địa bàn huyện năm 2018; thông qua dự toán ngân sách hỗ trợ 30% giá trị cây giống Mắc ca và 20% giá trị giống cây Giổi cho đồng bào Bahnar và Hộ nghèo trồng Mắc ca, Giổi đến năm 2020; đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, HĐND huyện cũng đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị thực hiện và HĐND huyện giám sát.
 
Untitled3-(1).jpg
Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Phát biểu bế mạc kỳ họp

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cử tri trong huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp cho HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm nhiều thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã đến dự và kịp thời đưa tin kỳ họp. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh và một số nhiệm vụ khác năm 2018, ngay sau kỳ họp:

     UBND huyện khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018. Đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên sâu sát thực tiễn, sâu sát với nhân dân, tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung vào một số vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương để chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện như: triển khai có hiệu quả các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; quản lý, điều hành hiệu quả vốn đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và thu chi ngân sách trong năm 2018; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và xử lý ô nhiễm môi trường; sử dụng có hiệu quả các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thành lập Hội doanh nghiệp huyện Kbang. Thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ văn hóa – thể thao; đẩy mạnh phát triển du lịch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

     Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện quan tâm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; đồng thời gương mẫu và động viên nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.

     Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện trong công tác; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH. 
 
Trương Thị Chúc- HĐND huyện
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông