CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ 14 (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 12/10/2018)
     Sáng ngày 11/10/2018, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương và Tỉnh có đồng chí Vũ Quang Trung - Phó vụ trưởng Vụ hai, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đào Minh Viện - Trưởng phòng nghiệp vụ 4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; về phía huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.

Untitled1.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị
 
     Chín tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đều tăng so với cùng kỳ. Toàn huyện gieo trồng được hơn 34.889 ha cây trồng các loại, vượt 0,6 % kế hoạch (tăng 0,89% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 260,55 tỷ đồng, đạt 76,45% KH (tăng 14,3% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách đạt hơn 362,84 tỷ đồng, đạt 94,12% Nghị quyết (tăng 14,5% so với cùng kỳ), trong đó, thu tại địa phương hơn 27,73 tỷ đồng, đạt 77,25% dự toán, (tăng 0,8% so với cùng kỳ). Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, hiệu quả. Các mô hình sản xuất phát huy được hiệu quả và tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm với nhiều mô hình sản xuất mới để nhân ra diện rộng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; thị trường tín dụng tiếp tục được mở rộng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng dạy và học được nâng lên; không để xảy ra dịch bệnh ở người và các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã thu hút được khách du lịch đến huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng giảm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng Đảng được triển khai kịp thời. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) phù hợp với tình hình địa phương; công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo sâu sát, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đạt tiến độ đề ra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc triển khai mô hình “dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả thiết thực và tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng các mô hình thực hiện thiết thực với đời sống nhân dân.

     Tuy nhiên, việc triển khai một số cánh đồng mía lớn niên vụ (2018-2019) chưa thực hiện được do tiến độ thu hoạch cây mía (niên vụ 2017-2018) của Nhà máy đường chậm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn có mặt hạn chế; tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã còn chậm. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện còn hạn chế. Hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch mặc dù đã được quan tâm, nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ còn hạn chế nên khách đến du lịch chưa thường xuyên. Số cuộc kiểm tra, kiểm soát thị trường để chống hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại còn ít. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo; an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng xe độ chế, cải hoán, hết niên hạn sử dụng liên quan đến việc vận chuyển lâm sản trái phép chưa được xử lý triệt để. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được chỉ đạo quyết liệt, nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; số vụ, việc vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng tại một số công ty lâm nghiệp, các xã chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tình trạng tự tử, thanh niên vi phạm pháp luật, nhất là trong đồng bào Bahnar còn ở mức cao. Xuất hiện tình trạng lợi dụng nhận thức còn hạn chế của người dân để lừa đảo; mua linh kiện lắp ráp súng tự chế qua mạng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho đảng viên chưa hiệu quả. Chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, làng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình trạng có nhiều đảng viên bị xóa tên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết nhưng vẫn chưa có giải pháp thực hiện hiệu quả. Một số cấp ủy chưa chú trọng công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Một số đảng ủy xã chưa quan tâm thực hiện công tác đối thoại với nhân dân; chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tuy được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

     Một là, rà soát, đánh giá tình hình kết quả triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, lần thứ VIII từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 và các chỉ tiêu năm 2018 để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Đối với các chỉ tiêu có khả năng đạt thì phấn đấu đạt và vượt; các chỉ tiêu đạt thấp thì có giải pháp thực hiện đạt kế hoạch cao nhất. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; triển khai kế hoạch tái canh cây cà phê; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2018, xây dựng hoàn thành 04 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn huyện. Quản lý các nguồn thu, có biện pháp tác động, khơi tăng, nuôi dưỡng, quản lý tốt các nguồn thu; chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách. 
Untitled.jpg
           Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
         Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 
     Hai là, Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là lao động nông thôn; hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

     Ba là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau Lễ Noel năm 2018 và Tết Dương lịch năm 2019. Tiếp tục nắm tình hình, phản ứng dư luận xã hội liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng, nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Bốn là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt NQTW 8 (khóa XII) của Đảng; tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các TCCS đảng trực thuộc; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ làng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” trong hệ thống cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.
Năm là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát động, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện uỷ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai