CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ 15 (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 17/12/2018)
     Sáng ngày 13/12/2018, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị về phía Tỉnh, có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Phước – Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; về phía huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị

     Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 và đã đạt một số kết quả quan trọng. Đến nay,  có 11 chỉ tiêu vượt Nghị quyết, 6 chỉ tiêu đạt Nghị quyết, 02 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết và 02 chỉ tiêu chưa đánh giá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất tiếp tục được duy trì. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, gắn với đầu ra sản phẩm. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, nhất là đối với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện có hiệu quả và đã có nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện. Chất lượng dạy và học được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gắn với tuyên truyền, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được chỉ đạo sâu sát. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) đạt được một số kết quả tích cực. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh, chuyển biến tích cực. Vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các phong trào, cụ thể hóa các cuộc vận động bằng các mô hình thiết thực sát với đời sống của người dân.
 
     Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu không đạt Nghị quyết đề ra; chương trình phát triển cánh đồng Mía lớn niên vụ 2018 - 2019 chưa đạt kế hoạch. Tình trạng khai thác trái phép tài nguyên đất ở một số địa bàn còn xảy ra; tình trạng xây dựng nhà ở vi phạm chỉ giới, xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp xảy ra ở hầu hết các địa phương; chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo. Một số xã chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện Chương trình Nông thôn mới. Chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số. Kinh phí đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa khai thác thế mạnh, tiềm năng của huyện. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; xe độ chế, hết niên hạn sử dụng, cải hoán chưa được xử lý dứt điểm. Công tác quản lý bảo vệ rừng đạt được kết quả tích cực, nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, có thời điểm diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tình trạng tự tử, tảo hôn, vi phạm pháp luật trong các làng đồng bào dân tộc Bahnar còn ở mức cao. Năng lực lãnh đạo của một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng, quản lý đảng viên còn hạn chế. Công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị và một số đảng viên, cán bộ, công chức còn hạn chế, làm việc cầm chừng, còn vi phạm kỷ luật. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể có mặt chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.
 
Untitled1-(1).jpg
Hình: Đồng chí Dương Văn Trang – Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Kbang đã đạt được trong năm 2018, chỉ ra những tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện Kbang cần tập trung khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có về du lịch như cảnh quan thiên nhiên đẹp, có nhiều thác nước đẹp, các điểm di tích lịch sử văn hóa, bản sắc văn hóa độc đáo của người dân tộc Bahnar...để phát triển du lịch. Đồng thời, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó chú ý phát triển cây ăn quả, cây dược liệu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung xây dựng huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.  
 
     Về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,05%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 396,625 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 35,722 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 29,804 triệu đồng; Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 làng đạt làng nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ độ che phủ rừng 69,9%; Tỷ lệ giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, Giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 5,58%...
 
Untitled2.jpg
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cấp ủy, cơ quan, ban ngành cần tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa các nhiệm vụ, biện pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, trong đó, cần tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Phát triển mô hình sản xuất tập trung trong nông nghiệp gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết cho sản phẩm nông nghiệp; phát triển cây dược liệu, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thu hồi đất rừng. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Nguyễn Mạnh Cường  - Văn phòng Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông