CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ MƯỜI BẢY (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 05/04/2019)
     Sáng ngày 04/4/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị
 
     Quý I năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chuyển biến tích cực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý, các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng thường xuyên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội, du lịch được chỉ đạo tổ chức thường xuyên, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sống của địa phương, gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các nội dung về kêu gọi phát triển du lịch được quan tâm. Các chính sách xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tình hình thời sự, học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác củng cố tổ chức đảng đối với các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố đã sáp nhập, hợp nhất được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực triển khai kế hoạch hoạt động hướng về cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.
 
Untitled1.jpg
Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư Thường trực
Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019
 
     Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tiến độ thu hoạch mía, mì còn chậm; tình trạng cháy mía vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở một số xã, cơ quan còn chậm. Một số địa phương chậm triển khai, nhân rộng một số mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Công tác quản lý bảo vệ rừng đạt được kết quả tích cực nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra. Tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Việc duy trì sĩ số học sinh chưa cao, nhất là sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Việc rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ còn chậm. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo; an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế; tình trạng xe độ chế, hết niên hạn sử dụng, xe hoán cải, ... chưa được xử lý triệt để. Hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên chưa có hiệu quả thực sự, chưa bám sát nội dung nhiệm vụ, tình hình chung của huyện để triển khai tuyên truyền. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hạn chế nạn tự tử, tảo hôn. Tình hình hoạt động của các đoàn thể thôn, làng sau sáp nhập có nhiều bất cập, bước đầu còn khó khăn trong tập hợp đoàn viên, hội viên để tổ chức sinh hoạt.

     Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nội chính Đảng” năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Đinh Gieng - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 10 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liên tục (2014-2018).
 
Untitled2.jpg
Hình: Đ/c Trương Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy tặng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp nội chính Đảng” cho đ/c Đinh Gieng và đ/c Huỳnh Trọng Khánh
 
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, cơ quan, ban ngành cần tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa các nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương; phát triển mô hình sản xuất tập trung trong nông nghiệp gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết cho sản phẩm nông nghiệp; đầu tư trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, trồng dâu nuôi tằm, trồng sả Java... Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển các Hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới theo đúng lộ trình, kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý tốt các loại giống cây, con, quản lý các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách về lâm nghiệp. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm.
 
Untitled3.jpg
    Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận Hội nghị
 
     Nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Tập trung triển khai các hoạt động kêu gọi đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch, khai thác các điểm du lịch lịch sử văn hóa và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần II năm 2019. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Thực hiện Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với phát động thi đua về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, chính quyền cơ sở tích cực huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững..., tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm của nhân dân, hạn chế tình trạng tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số.             
 
 Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai