CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ MƯỜI TÁM (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 05/07/2019)
     Sáng ngày 03/7/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đặng Phan Chung – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị

     6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đều tăng so với cùng kỳ; thị trường tín dụng được mở rộng; toàn huyện gieo trồng được hơn 29.234 ha cây trồng các loại, đạt 83,3% kế hoạch (tăng 3,3% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 209,2 tỷ đồng, đạt 54,8% KH (tăng 27,3% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 475,8 tỷ đồng, đạt 52,4% KH; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 314,701 tỷ đồng, đạt 79,3% Nghị quyết (tăng 10% so với cùng kỳ), trong đó, thu tại địa phương đạt 25,242 tỷ đồng, đạt 70,7% Nghị quyết (tăng 36,5% so với cùng kỳ). Các mô hình sản xuất phát huy được hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả, đã chỉ đạo xử lý tiêu hủy và chặn đứng kịp thời dịch bệnh lở mồm long móng. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặt biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt một số kết quả. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Chất lượng dạy và học được nâng lên. Hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã thu hút được khách du lịch đến huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS được triển khai thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, cụ thể. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh, chuyển biến tích cực. Vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.        
 
Untitled1-(2).jpg
Hình: Đồng chí Đặng Phan Chung – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy,
Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
     Tuy nhiên, việc triển khai cánh đồng lớn niên vụ 2019-2020 còn chậm. Việc triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động chưa thường xuyên và sâu rộng. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại các điểm du lịch còn hạn chế, chưa có sự kết nối thực hiện tuor du lịch, khách du lịch đến huyện mang tính tự phát. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện còn hạn chế. Việc duy trì sĩ số học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được đảm bảo. Công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Tai nạn giao thông gia tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm về kinh tế, môi trường tăng cao so với cùng kỳ; tình trạng xe độ chế, cải hoán, hết niên hạn sử dụng liên quan đến việc vận chuyển lâm sản trái phép chưa được xử lý nghiêm. Chất lượng hoạt động của các chi bộ ở cơ sở chậm chuyển biến, hệ thống chính trị ở thôn, làng chưa sâu sát tình hình địa phương. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm (mới đạt 30,18% KH). Công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Công tác dân vận chính quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương có lúc, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đạt kết quả; tình trạng tự tử, tảo hôn vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước còn mang tính hình thức.
 
Untitled2-(1).jpg
               Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, cơ quan, ban ngành cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trên tất cả các mặt công tác, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra; trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là qua đơn khiếu nại, tố cáo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm của nhân dân, hạn chế tình trạng tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm; củng cố, phát triển các Hợp tác xã; vận động phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Sơn Lang đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tơ Tung cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện đạt chuẩn 05 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tổ chức chu đáo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần II và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện (15/9/1954-15/9/2019). Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị nhân sự, nội dung, điều kiện cho đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông