CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ MƯỜI CHÍN (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 18/10/2019)
     Sáng ngày 14/10/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra chương trình công tác quý IV/2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Bùi Khắc Quang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị
 
     9 tháng năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý, toàn huyện gieo trồng được hơn 34.773,2 ha cây trồng các loại, đạt 99,1% kế hoạch; các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng; công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả, đã chỉ đạo xử lý tiêu hủy và chặn đứng kịp thời dịch bệnh lở mồm long móng; chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặt biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt một số kết quả. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt, thường xuyên. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng; thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ, việc quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện linh hoạt, hiệu quả; thu ngân sách tại địa phương 9 tháng đạt 36,128 tỷ đồng, vượt 1,1% Nghị quyết, tăng 34,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng dạy và học được nâng lên, đến nay có 33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 97,06% Nghị quyết. Hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã thu hút được khách du lịch đến huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS được triển khai tích cực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng giảm so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, cụ thể. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh, chuyển biến tích cực. Vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
 
Untitled1.jpg
                   Hình: Đồng chí Bùi Khắc Quang – Tỉnh ủy viên,
             Giám đốc Sở Công thương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Tuy nhiên, tình hình thời tiết hạn hán, dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại đến sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng; dịch bệnh trên đàn lợn phát sinh, lây lan. Việc triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động chưa thường xuyên và sâu rộng. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại các điểm du lịch còn hạn chế, chưa có sự kết nối thực hiện tuor du lịch, khách du lịch đến huyện mang tính tự phát. Công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Tai nạn giao thông gia tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, tội phạm về kinh tế, môi trường tăng cao so với cùng kỳ, một số vụ chậm được điều tra làm rõ để khởi tố; tình trạng xe độ chế, cải hoán, hết niên hạn sử dụng liên quan đến việc vận chuyển lâm sản trái phép chưa được xử lý nghiêm. Chất lượng hoạt động của các chi bộ ở cơ sở chậm chuyển biến, hệ thống chính trị ở thôn, làng chưa sâu sát tình hình địa phương. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm (mới đạt 65,09% KH). Cấp ủy cơ sở chưa chú trọng công tác giám sát, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận chính quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương có lúc, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đạt kết quả; tình trạng tự tử, tảo hôn vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Việc thực hiện công tác đối thoại với nhân dân, giám sát và phản biện xã hội theo các kế hoạch còn chậm.
 
     Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng, như: Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy đề xuất chủ đề và phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quy chế làm việc (bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy (khóa VIII).
 
Untitled2.jpg
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị
 
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, chương trình công tác quý IV/2019 và các văn bản trình tại Hội nghị; đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, cơ quan, ban ngành cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trên tất cả các mặt công tác, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.
                                                      
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện ủy
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông