CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ 22 (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 17/07/2020)
     Sáng ngày 14/7/2020, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị

     6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực; toàn huyện gieo trồng được hơn 27.218 ha cây trồng các loại, đạt 77,5% kế hoạch; nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả; hoạt động liên kết đầu tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được chú trọng thực hiện. Các dự án, chương trình mục tiêu được triển khai tích cực, đồng bộ. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thi công. Thu, chi ngân sách được chỉ đạo thực hiện linh hoạt và hiệu quả; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 305,042 tỷ đồng, đạt 74,5% Nghị quyết; trong đó, thu tại địa phương đạt hơn 22,89 tỷ đồng, đạt 54,27% Nghị quyết. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; công tác dạy và học, việc duy trì sĩ số học sinh sau dịch Covid -19 được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số và đào tạo nghề cho lao động được triển khai tích cực; đã mở được 07 lớp đào tạo nghề cho 180 học viên, đạt 90% Nghị quyết. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình vi phạm pháp luật được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm; tình trạng tự tử, tảo hôn giảm đáng kể; an ninh nông thôn cơ bản được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tình hình thời sự, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị và tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu. Chú trọng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được tăng cường; trong 6 tháng, kiểm tra 07 đảng viên và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về cơ sở.
 
Untitled1.jpg
Hình: Đồng chí Phan Trần Thọ – Phó bí thư TT Huyện ủy,
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm

     Tuy nhiên, thời tiết nắng hạn gây thiệt hại lớn đối với cây trồng các loại; hiệu quả việc vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp ở một số địa phương chưa thực sự rõ nét. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; nhận thức của một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản có mặt còn hạn chế, còn xảy ra vi phạm trong lĩnh vực này ở một số địa phương. Tình hình vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng được kiềm chế nhưng có thời điểm còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khai thác và phá rừng. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác tuyên truyền, nắm tình hình về đại hội các cấp ở một số nơi chưa thường xuyên. Năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, làng còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên còn chậm tiến độ; trong 6 tháng, kết nạp được 36 đảng viên, đạt 24% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch ở một số tổ chức đảng chưa chủ động, kết quả còn hạn chế. Công tác lãnh đạo của một số cấp ủy có lúc chưa thường xuyên, sâu sát dẫn đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, ở một số nơi còn hạn chế.
 
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, cơ quan, ban ngành cần tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa các nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trong đó, cần tập trung các nguồn lực để xây dựng hoàn thành làng nông thôn mới, xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới trong năm 2020. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư dự án. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách. Thực hiện tốt việc quản lý chất lượng, sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Chú trọng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
 
Untitled2-(1).jpg
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

     Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giảm thiểu tình trạng tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức chu đáo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). Tập trung thực hiện công tác kêu gọi đầu tư, quản lý, phát triển các điểm du lịch, hình thành Tuor du lịch có chất lượng và tổ chức tốt Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần III năm 2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; tập trung đấu tranh trấn áp các tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý địa bàn, dân cư. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, kết luận và xử lý các vụ án.
 
     Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát thanh, truyền hình về đại hội Đảng các cấp. Tập trung chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Chỉ đạo nắm tình hình, tăng cường công tác giám sát, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện ủy 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai