CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ MƯỜI HAI (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 03/04/2018)
Sáng ngày 02/4/2018, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2018. 

     Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.
     Quý I năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt một số kết quả quan trọng. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chuyển biến tích cực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý, các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm, triển khai tích cực, đồng bộ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng thường xuyên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội, du lịch được chỉ đạo tổ chức thường xuyên, với nhiều hình thức, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sống của địa phương, gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các chính sách xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị từ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
                   Untitled-png-2.png 
Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018
        Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thu hoạch mía, mì và một số nông sản tiến độ chậm; tình trạng cháy mía vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt được kết quả tích cực, nhưng tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra. Tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép còn xảy ra. Việc duy trì sĩ số học sinh chưa cao, nhất là sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo; an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế; tình trạng xe độ chế, hết niên hạn sử dụng, xe hoán cải, ... chưa được xử lý triệt để. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số thôn, làng chậm chuyển biến. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa cao. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế.
        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
          Một là, rà soát lại các quy hoạch, nhất là các quy hoạch về kinh tế - xã hội để điều chỉnh cho phù hợp như: quy hoạch vùng nguyên liệu mía; quy hoạch vùng cây ăn trái, cây dược liệu; quy hoạch cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu dân cư..... Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát lại thực trạng các xã, nhất là 02 xã dự kiến hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 để chỉ đạo thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình; chủ động triển khai các tiêu chí về nhà ở, môi trường, giảm nghèo, thu nhập...gắn với thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn. Quản lý các nguồn thu, có biện pháp tác động, khơi tăng, nuôi dưỡng, quản lý tốt các nguồn thu; chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách. 
                      Untitled-(1).png
     Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận Hội nghị
          Hai là, tiếp tục làm việc với Nhà máy đường An Khê để đẩy nhanh tiến độ thu mua, tiêu thụ mía nguyên liệu của nhân dân trên địa bàn, trong đó, ưu tiên tiêu thụ trước diện tích mía cánh đồng lớn niên vụ 2017-2018 và diện tích đăng ký xây dựng cánh đồng lớn niên vụ 2018-2019. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất việc thành lập “Quỹ khởi nghiệp” để hỗ trợ, khuyến khích nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên phát triển kinh tế.   
         Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì sỹ số học sinh; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là Chương trình giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, triển khai cho tất cả hộ nghèo đều được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Kiểm tra chặt chẽ và thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ cộng đồng, vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở. Tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch; tập huấn mô hình hợp tác xã kiểu mới.
           Bốn là, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, tập trung chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử.
          Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các TCCS đảng trực thuộc; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các loại hình chi bộ Đảng. Xây dựng kế hoạch phân công công chức Khối Đảng tham gia dự sinh hoạt hàng tháng ở các cho bộ thôn, làng, tổ dân phố. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên theo kế hoạch. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, chú trọng kiểm tra khi tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác dân vận.
            Sáu là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương hoạt động; vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết trong cộng đồng dân cư; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
                                                                                                             Nguyễn Mạnh Cường 
                                                                                                             Văn phòng Huyện ủy
                 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông