CHUYÊN MỤC

HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” năm 2018

(ngày đăng bài: 12/06/2018)
Ma túy, hay còn gọi là các chất gây nghiện; ma túy là hiểm họa của cộng đồng, khi đưa vào cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào sẽ gây nên sự ức chế hoặc kích thích hệ thần kinh, làm thay đổi trạng thái ý thức, trí tuệ, tâm trạng con người; không kiểm soát được hành động. Một số loại được coi là Ma túy như: thuốc phiện, thuốc lắc, cần sa, cô ca in, hê rô in, móc phin, các chất ma túy tổng hợp như Am phê ta min, Kê ta min (hay còn gọi là ma túy đá), đang là một tệ nạn xã hội nguy hiểm của toàn nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội và an ninh trật tự của mỗi quốc gia; nghiêm trọng hơn, ma túy còn là tác nhân chủ yếu thúc đẩy căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS phát triển.

Xác định ma túy là hiểm họa đối với hòa bình, ổn định và sự bình yên của nhân loại trên toàn cầu, từ năm 1988, Liên Hợp Quốc đã lấy ngày 26/6 hàng năm làm ngày Quốc tế phòng, chống ma túy. Ở nước ta, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều đạo Luật và văn bản dưới luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh phòng, chống ma túy; Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia phòng, chống ma túy; thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy và ngày 13/6/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93 lấy ngày 26/6 hàng năm là “ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.
Công tác phòng, chống ma túy đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai và huyện Kbang nói riêng. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng, kể cả qua đường nhập lậu và việc tái trồng cây có chứa chất ma túy ở trong nước. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
 
Năm 2018, Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó đã triển khai chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm và giao trách nhiệm cụ thể Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đó là:
- Mở đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở tất cả các xã, thị trấn, khu dân cư, trong các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên phạm vi toàn huyện. Gắn tháng hành động phòng, chống ma tuý với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác nhằm thu hút sự tham gia của toàn dân đối với công tác phòng, chống ma tuý.
Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp bằng hình ảnh, phóng sự, thuyết trình về tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện, gia đình và xã hội, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” tại các địa bàn phức tạp về ma túy như thị trấn Kbang, xã Sơ Pai, Lơ Ku, Tơ Tung. Tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới xuất hiện.
- Mở đợt vận động tập trung, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm nâng cao kiến thức và động viên toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
Tiếp tục tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình trên địa bàn ký cam kết xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma túy.
- Tổ chức lực lượng, tập trung tấn công truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn, trọng tâm là: Lực lượng Công an nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, triệt phá các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma tuý, nhất là ở địa bàn xã, thị trấn có tình hình ma túy phức tạp như Sơ Pai, Lơ Ku và thị trấn Kbang.  UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở xây dựng kế hoạch tập trung rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, đối tượng có biểu hiện hoạt động tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, từng bước làm trong sạch địa bàn. Lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng.  Tổ chức tuyên truyền, vận động và kiểm tra, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng trồng cây có chất ma tuý trên địa bàn Huyện.
Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện:
Công an huyện: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. Chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền sâu rộng tại địa bàn cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để nhân dân nhận biết rõ hiểm họa của tội phạm và tệ nạn ma túy, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các buổi tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”; kết hợp các hoạt động tuyên truyền panô, áp phích nơi công cộng và tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của huyện, xã. Phối hợp với Phòng y tế, Phòng Lao động thương binh và xã hội rà soát, xác định tình trạng nghiện, phân loại người nghiện ma túy; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, phòng chống tái nghiện. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, nhổ bỏ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. Lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm, đường dây tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; chú ý các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.
Phòng Tư pháp huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý lứa tuổi thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phối hợp với Công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” tại địa bàn các xã, thị trấn.
Trung tâm Văn hoá – Thể thao và TTN, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện: xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng các cụm Panô, áp phích tại trung tâm các xã, thị trấn, nơi công cộng. Tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, bằng nhiều hình thức, lồng ghép với sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố, các câu lạc bộ trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng về phòng, chống ma tuý, huy động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh tham gia tích cực công tác phòng, chống ma tuý.
Phòng Giáo dục & Đào tạo: Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, truyền thông phòng, chống ma túy lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt hè gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, “Thanh niên và học sinh - sinh viên chủ động tham gia phòng, chống ma tuý” thiết thực, bổ ích góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ma túy trong trường học.
Phòng Lao động-Thương binh xã hội, Phòng y tế: Phối hợp cùng Công an huyện, chính quyền xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các chất gây nghiện, chất hướng thần; tổ chức thực hiện tốt việc xác định tình trạng nghiện, phân loại và quản lý người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện ra quyết định đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh. Có biện pháp quản lý, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện, chữa bệnh về địa phương.
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành chủ động rà soát tình hình trồng cây có chứa chất gây nghiện trên địa bàn, kịp thời phát hiện, phá bỏ, không để xảy ra việc trồng cây có chất gây nghiện trên địa bàn .
Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi Huyện: Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Xây dựng khu dân cư không có ma túy”, “Thanh niên lập nghiệp” ..., triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết liên tịch với ngành Công an về đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành pháp luật, nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn; Tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các mô hình nhân dân tự quản về an ninh trật tự.
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát điều tra đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án về ma túy phát sinh; đảm bảo việc xử lý tội phạm nghiêm minh, đúng pháp luật. Kịp thời tổ chức mở các phiên họp xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy.
UBND các xã, thị trấn: Huy động các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng củng cố phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng, lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ, lực lượng tự quản, dân phòng trong quản lý, kiểm soát địa bàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình phòng, chống ma túy; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy; áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện ma túy sau cai nghiện, đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền với nhiều hình thức, nội dung phù hợp hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.
Với những đánh giá, nhìn nhận sát, đúng về tác hại của việc sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy và chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” của năm 2018 trên địa bàn huyện Kbang, chắc chắn rằng sẽ có nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống ma túy./.
 
                Văn phòng HĐND-UBND huyện
 
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông