CHUYÊN MỤC

HUYỆN ỦY KBANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BAN BÍ THƯ

(ngày đăng bài: 05/11/2018)
     Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Untitled.jpg
Quang cảnh Hội nghị
 
     Tham dự Hội nghị có các đ/c: Trương Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Huỳnh Trọng Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Võ Văn Phán – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị còn có các  đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII); Bí thư và phó bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí cán bộ trung, cao cấp đang nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đ/c Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy (khóa VIII); các đồng chí phó trưởng các ban chuyên trách HĐND, các đ/c Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện (là đảng viên); Giám đốc, phó giám đốc các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Công ty cổ phần Kon Hà Nừng đứng chân trên địa bàn huyện (là đảng viên); 
 
Untitled1.jpg
Đ/c Huỳnh Trọng Khánh quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)
 
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo huyện giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận quan trọng của Bộ Chính trị (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Đồng thời, các đại biểu cũng được quán triệt các kế hoạch của tỉnh, huyện triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận trên.

     Theo dự kiến Chương trình, Hội nghị học tập, quán triệt sẽ diễn ra trong 01 ngày./.​
 
Huỳnh Ngọc Bảo Long - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông