CHUYÊN MỤC

Hoàn thành 19/19 tiêu chí-Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(ngày đăng bài: 10/04/2018)
        Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên 3.539,67 ha; 986 hộ, 3.994 khẩu. Cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp dịch vụ, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 73%, công nghiệp xây dựng chiếm 9%, thương mại dịch vụ chiếm 18%. 

       Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,1 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 46,61% đến hết tháng 12 năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo còn 6,39%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa An luôn phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".
       Tuy nhiên, xã Nghĩa An là xã vùng 2, có điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng giao thông phân bố rộng, cơ sở vật chất văn hóa môi trường chưa hoàn thiện cần nguồn đầu tư lớn. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa An đã đoàn kết, phấn đấu huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình. Khi bắt đầu thực hiện chương trình năm 2010 xã Nghĩa An mới đạt 3 tiêu chí gồm, đến cuối năm 2017 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, cụ thể:
          Tiêu chí số 1 - Quy hoạch Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đã xây dựng quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, công bố quy hoạch theo đúng quy định, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
         Tiêu chí số 2 - Giao thông xã đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp 13 tuyến đường bê tông xi măng với tổng chiều dài 5,9km, 14 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài 12,9km, Nâng tổng số km đường trục thôn, làng, được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 80,63% (10,248/12,71km); Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (trong đó được cứng hóa 60%, đảm bảo không lầy lội). Số km đường trục chính nội đồng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện đạt 77,06% (20,5/26,6 km)
          Tiêu chí số 3 -Thủy Lợi điều kiện tự nhiên xã nghĩa An không thể xây dựng công trình thủy lợi do vậy người dân sử dụng nguồn nước từ các ao, hồ, giếng khoan và sử dụng nguồn nước từ sông Ba để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 2.859 ha. Trong đó diện tích được tưới là 2.309 ha (chiếm tỷ lệ 80,76%). Đã thành lập BCH PCTT và TKCN và hàng năm được kiện toàn theo quy định và thành lập đội xung kích xã, tổ chức tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho nhân dân trên địa bàn xã. 100% cán bộ xã tham gia trực tiếp công tác phòng chống thiên tai được tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực. Người dân trên địa bàn xã được phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai thông qua các buổi họp thôn, làng, phát tờ rơi và thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã.
          Tiêu chí số 4 về Điện Hệ thống điện đạt chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 98,8%.
          Tiêu chí số 5 về Trường học: Cơ sở vật chất trường học được đầu tư và xây dựng mới đảm bảo theo yêu cầu dạy và học. Kết quả hiện nay trên địa bàn xã có 3/3 trường học được công nhận đạt chuẩn. Trong đó Trường mẫu giáo xã Nghĩa An và Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường THCS Lê Hồng Phong đạt chuẩn quốc gia.
          Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa: xã có Trung tâm thể thao - văn hóa xã đạt chuẩn về diện tích quy hoạch, diện tích xây dựng và số lượng chỗ ngồi, có các công trình phụ trợ như nhà xe, vườn hoa, tường rào, cổng ngõ và khu thể thao; Bộ trang âm và hệ thống ánh sáng đảm bảo theo quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao thường xuyên được tổ chức cho nhân dân tham gia. 7/7 thôn, làng có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định và đảm bảo cho các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ thể thao trong khu dân cư. Xã có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi được bố trí tại trung tâm thể thao – văn hóa xã.
          Tiêu chí số 7 về Cở sở hạ tầng thương mại xã đã thực hiện quy hoạch và xây dựng 01 chợ nông thôn loại 3 với diện tích quy hoạch 5.000 m2. Là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngoài địa bàn xã. Bao gồm 01 nhà lồng chính với diện tích 299 m2 đảm bảo kiên cố với 32 sạp bán hàng hóa các loại diện tích mỗi sạp kinh doanh trong chợ 4,46m2.
         Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông: Xã có 01 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ chuyển gửi bưu phẩm cho nhân dân. Tất cả 07 thôn, làng được phủ sóng điện thoại di động băng rộng 3G, 4G. Tại UBND xã có 1 điểm truy cập internet tập trung. Xã có hệ thống đài truyền thanh để truyền tải thông tin đến 7/7 thôn, làng. UBND xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản điều hành, gửi và tiếp nhận văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống internet; số cán bộ, công chức xã được cấp, sử dụng máy tính đạt 63,63% và tất cả các máy tính của xã đều được kết nối internet để trao đổi văn bản trên hệ thống điều hành. Xã có trang thông tin điện tử thành phần trên trang điện tử của Huyện để giới thiệu, cung cấp thông tin về Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức; địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống, văn hóa, di tích, danh thắng; hoạt động của cơ quan đơn vị; tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách; Thông tin về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của xã; Cung cấp các quy trình, mẫu biểu thủ tục hành chính cấp xã.
          Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư: xã không còn hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 78,91%
          Tiêu chí số 10 về Thu nhập thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 31,1 triệu đồng/người/năm.
Tiêu chí số 11 Về hộ nghèo tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 73hộ/986 hộ (trong đó có 10 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Tỷ lệ hộ nghèo không tính hộ bảo trợ xã hội còn 6,39%.
        Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 2.398 lao động trong tổng số 2.446 người, chiếm 98,04%. 
       Tiêu chí số 13 Về tổ chức sản xuất xã đã thành lập 01 HTX dịch vụ tổng hợp Nghĩa An với 09 ngành nghề kinh doanh phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng quy định theo luật HTX năm 2012. Tổ chức hợp đồng với nhà máy đường An khê để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản từ cây mía.
         Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo xã được công nhận đạt chuẩn cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được  tiếp  tục học trung học phổ  thông, học nghề đạt 80,48% (231/287 học sinh). Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 26,98 % (660/2.446 lao động)
          Tiêu chí số 15 Về Y tế Xã được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí về y tế vào năm 2010 và được công nhận đạt chuẩn lại vào tháng 2 năm 2016. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 86,23% (3.444/3.994 người). Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi là 17,67 % (70/396 trẻ)
           Tiêu chí số 16 Về Văn hóa xã có 7/7 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, trong đó có 6/7 thôn làng đạt danh hiệu văn hóa trên 2 năm liên tục, chiếm 85,71%. 
            Tiêu chí số 17 Về Môi trường và an toàn thực phẩm Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn đạt tỷ lệ 100%, trong đó hộ được sử dụng nước sạch 986/986 hộ đạt 100%. Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn về môi trường là 73/73 cơ sở. Trong đó có 07 cơ sở do UBND huyện quản lý có đầy đủ thủ tục môi trường và 66 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết bảo vệ môi trường với UBND xã. Các hoạt động phát triển môi trường xanh – sạch – đẹp, đã được UBND xã quan tâm tổ chức các đợt phát động người dân, các đơn vị trường học, các thôn, làng trồng cây xanh, tuyên truyền người dân về bảo vệ môi trường, thành lập 01 Tổ tự quản về môi trường Vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, cải tạo chỉnh trang hàng rào cổng ngõ. Tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào, cổng ngõ đạt 75,15% và tỷ lệ hộ gia đình đảm bảo 3 sạch là đạt 82,56%. Hiện nay trên địa bàn xã không có hoạt động làm suy giảm môi trường. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; Việc mai táng người chết tại các nghĩa trang được thực hiện tập trung theo quy hoạch và phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng của địa phương. UBND xã đã thực hiện việc quy hoạch bãi rác và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo phương thức tập trung; Đã ban hành phương án thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và đặt các thùng thu gom tập trung tại các cánh đồng. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 71,1%, hộ có nhà tắm hợp vệ sinh đạt 73,53% và hộ có bể chứa nước hợp vệ sinh đạt 83,27%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 75,4%. 100% các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
            Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm, từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa cán bộ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững, chất lượng hoạt động được nâng lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đảm bảo công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 100% phụ nữ xã được hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất; Đài truyền thanh xã mỗi tháng xây dựng 2 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới. Xã xây dựng 01 địa chỉ tin cậy nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.
         Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh: Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, củng cố và nhân rộng các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, củng cố.
        Với kết quả đạt được về thành tích xây dựng Nông thôn mới nêu trên của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Nghĩa An, ngày 13/02/2018 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 204/QĐ-UBND công nhận xã Nghĩa An, huyện Kbang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017; UBND huyện Kbang đã Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã Nghĩa An đạt chuẩn Nông thôn mới.

         Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2018, Huyện Kbang long trọng tổ chức Lễ công bố xã Nghĩa An đạt chuẩn Nông thôn mới.
 
                     IMG_0003.JPG
 Ảnh: Đ/c Phạm Xuân Trường-PCT UBND huyện, Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
       
                   IMG_0005.JPG
 
Ảnh: Đ/c Văn Phú Bộ-Phó Chánh VP Nông thôn mới Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Kbang Võ Văn Phán trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới
 
                   IMG_0007.JPG
 
Ảnh: Bí thư Huyện ủy Trương Văn Đạt; Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phán trao tặng 50 triệu đồng, chúc mừng xã Nghĩa An đạt chuẩn Nông thôn mới
 
 
                    IMG_0008.JPG
Ảnh:  Chủ tịch UBND huyện Kbang Võ Văn Phán phát biểu tại buổi Lễ
 
IMG_0009.JPG
  
Ảnh:  Chủ tịch UBND huyện Kbang tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng Nông thôn mới của xã Nghĩa An
 
         Sau phần công bố Quyết định, trao bằng công nhận xã Nghĩa An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017; đồng chí Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Nguyễn Văn Thủ thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã nhà phát biểu phát động thi đua nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị xã nhà đã cùng nhau chung sức xây dựng Nông thôn mới và có được kết quả như ngày hôm nay-xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.
        Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Kbang, sáng ngày 11/4/2018 UBND huyện tổ chức Lễ công nhận xã Đông đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. Như vậy, huyện Kbang-huyện điểm trong xây dựng Nông thôn mới đã có 03 xã được Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (xã Đắk Hlơ, xã Nghĩa An và xã Đông)./.
                                                                                                           Văn phòng HĐND-UBND huyện
 
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông