CHUYÊN MỤC

Hội nghị Tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự An toàn giao thông

(ngày đăng bài: 22/03/2015)
     Sáng ngày 19/3/2015, đồng chí Trần Vĩnh Hương-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, kiêm Trưởng BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo bệ ANTQ và Ban An toàn giao thông huyện Kbang đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2014; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

hinh1.JPG
 
Ảnh: Đ/c Trần Vĩnh Hương-Chủ tịch UBND huyện Kbang phát biểu khai mạc Hội nghị
 
     Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường; Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành tích cực của Nhà nước từ cấp huyện đến xã, sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2014 huyện Kbang đã đạt được nhiều kết quả.

     Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được kiện toàn thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã; Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND huyện ban hành quy chế, thành lập bộ phận giúp việc, thường trực, đi vào hoạt động có hiệu quả; đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và quán triệt thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Nghị quyết số 09 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay và nhiều văn bản trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ và nhân dân về công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã mở được nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó đã phát hiện kịp thời, điều tra, phá án và truy tố, xét xử nghiêm nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và các hành vi phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự trở thành địa bàn ít tội phạm hoặc không có tội phạm, tệ nạn xã hội tại các xã: Sơ Pai, Kông Bờ La, Tơ Tung, Sơn Lang và thị trấn Kbang. Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn được kiện toàn và tiếp tục hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của mình, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở, khu dân cư. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Thông tư 23 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự.

     Ban an toàn giao thông đã tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch hành động năm an toàn giao thông, với chủ đề “siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và chỉ đạo triển khai tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã nhận thức rõ về nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ của toàn xã hội, trách nhiệm của từng cá nhân trong cộng đồng, không chỉ là trọng trách của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị, đoàn thể hay của lực lượng Công an; qua việc tuyên truyền, cổ động đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấu hiểu sâu sắc được nỗi đau, mất mát từ tai nạn giao thông, nên hầu hết mọi người đã có ý thức, trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng xây dựng và thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lực lượng Công an đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Năm 2014, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, biển số giả, chủ trương về kiểm điểm, giáo dục tại cộng đồng đối với thanh niên người dân tộc BaNa có hành vi vi phạm trật tự ATGT…vv. 

hinh2.JPG
nh: Đại biểu tham dự Hội nghị
 
     Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện năm 2014; qua đó đã kịp thời khen thưởng cho 04 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTP, TNXH; khen thưởng cho 08 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời, tại Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện đã trao kỷ niệm chương của Bộ công an cho 10 cá nhân; tặng giấy khen của Công an tỉnh cho 07 tập thể và 08 cá nhân.

hinh3.JPG
Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 
     Đồng chí Chủ tịch UBND huyện xác định, năm 2015 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đối với huyện Kbang sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện vào ngày 19/5/2015; tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII vào trung tuần tháng 8/2015 và nhiều sự kiện chính trị khác. Nhận định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác đảm bảo an toàn giao thông, chúng ta có những thuận lợi cơ bản, song cũng sẽ gặp không ít những khó khăn thách thức. Tại Hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đó là:
     1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn cần xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, có tách động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân, do đó chúng ta cần đặc biệt quan tâm và tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Nghị quyết số 09 của Chính phủ “về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay”, với nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tính năng động, sáng tạo của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động.

     Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc chuyển hóa địa bàn các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trở thành địa bàn ít hoặc không còn tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn, đồng thời nhân rộng ra các xã khác.

     Công an huyện là Thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm ma túy và tội phạm kinh tế liên quan đến khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Chủ động đề ra kế hoạch, phương án đấu tranh, điều tra, triệt phá các loại tội phạm xảy ra; thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy và các đối tượng vi phạm pháp luật khác tại gia đình và cộng đồng; phối hợp thực hiện tốt Nghị định 80 của Chính phủ về các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ tiến bộ, tạo công ăn việc làm, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm xảy ra.  Thường xuyên mở các đợt cao điểm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục mở các đợt công tác về quản lý, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, làm rõ nguồn gốc các loại vũ khí mà tội phạm sử dụng, đưa ra các biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Phối hợp với Công an tỉnh và ngành chức năng liên quan tập trung điều tra, làm rõ và xử lý triệt để, nghiêm minh một số loại tội phạm nguy hiểm, có xu hướng gia tăng như: tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế.

     Tiếp tục tăng cường, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cơ sở, nhất là việc kiện toàn, tuyển dụng đủ số lượng Trưởng Công an xã, ngoài các Trưởng công an xã đã tuyển dụng năm 2014, đề nghị Công an huyện tiếp tục hướng dẫn, cũng cố Công an xã còn thiếu; đồng thời cũng cố, kiện toàn đội ngũ Công an viên ở các thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

     Đề nghị các cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của từng ngành để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đẩy nhanh tiến độ điều tra một số vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm; phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện và các ngành liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm một số vụ án liên quan đến khai thác rừng trái phép và một số vụ án khác. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ điều tra án, kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội và phấn đấu kiềm chế, làm giảm một số loại tội phạm như giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

     2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp huyện đến xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể mở các đợt phát động phong trào toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm, lấy địa bàn khu dân cư để triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

     Tiếp tục tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, nhất là phát huy tốt hơn nữa già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng cốt cán trong tôn giáo về cơ chế mua tin trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, để cơ quan Nhà nước có được nhiều tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời bằng nhiều biện pháp cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người tố giác và gia đình người tố giác tội phạm. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2015 có trên 93% số xã, thị trấn; 100% số cơ quan và 100% số doanh nghiệp, 100% trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 19 về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cuối năm căn cứ kết quả bình xét tiêu chí đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự để quyết định về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. 

     3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tiếp tục “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; đề nghị Thường trực Ban An toàn giao thông huyện chủ động phối hợp với Công an huyện, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Mặt trận, các đoàn thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân; tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông:” trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; nội dung và phương thức tuyên truyền, phổ biến cần được đổi mới hơn nữa, đảm bảo đến được với mọi người dân, nhất là lớp trẻ, thanh thiếu niên và đặc biệt là những đối tượng càn quấy, vi phạm giao thông hiểu để chấp hành.

     Tiếp tục tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; xử lý kiên quyết tình trạng xe chở quá tải, quá khổ, kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; làm tốt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; phối hợp với các ngành chức năng tập trung rà soát, ưu tiên đầu tư duy tu bảo dưỡng, kịp thời khắc phục một số “điểm đen” về tai nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết giải toả những hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông tại các tuyến đường liên huyện, đường nội thị; rà soát và kịp thời bổ sung các biển báo, biển cấm tại một số tuyết đường nội thị, cũng như kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải đi vào đường cấm, đường nội thị, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục rà soát, cũng cố, tăng cường Tổ tự quản về An toàn giao thông tại các xã, thị trấn, thực hiện tốt Quy chế hoạt động, phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã và đường nội thị.

     Công an huyện tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp, hướng dẫn Công an xã, thị trấn và các tổ tự quản về An toàn giao thông triển khai đồng bộ các biện pháp, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương tháo dỡ bộ phận tời và cần cẩu của xe độ chế, trường hợp cho phép lắp bộ phận tời để vận chuyển, trung chuyển nông sản phải phối hợp với UBND xã, thị trấn kiểm tra và cam kết thời gian, tuyến đường cụ thể; thực hiện nghiêm chủ trương đưa thanh niên người dân tộc BaNa vi phạm an toàn giao thông ra giáo dục, kiểm điểm tại cộng đồng làng một số làng làm điểm và sau đó rút kinh nghiệm, triển khai tại các làng khác; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương thông báo các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ về cơ quan, địa phương, trường học nơi người vi phạm cư trú, công tác hoặc học tập; yêu cầu các cơ quan, địa phương có người vi phạm giao thông, khi có thông báo của cơ quan chức năng phải nghiêm túc giải quyết, kiểm điểm đối tượng vi phạm, yêu cầu cam kết không tái phạm và thông báo phản hồi cho cơ quan xử lý; coi việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông là một trong những tiêu chí để xét công nhận gia đình văn hoá, phân loại hạnh kiểm, phân loại chất lượng công chức, viên chức và xét khen thưởng hàng năm.

     Đề nghị cấp ủy, Chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt chủ đề của năm An toàn giao thông 2015: “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ, nội dung quán triệt được thực hiện đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình; cần có giải pháp, đưa nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của hệ thống chính trị cơ sở để triển khai thực hiện. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn và Tổ tự quản An toàn giao thông có nhiều biện pháp kiểm soát và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm An toàn giao thông, nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và tại các tuyến đường liên thôn, liên xã.

     Những kết quả đã đạt được năm 2014 và dự báo tình hình năm 2015, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, tin tưởng rằng công tác đấu tranh PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo trật tự ATGT của huyện Kbang sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.
 
Duy Kiên - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông