CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang: Tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

(ngày đăng bài: 17/03/2015)
     Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo, bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.Vừa qua, UBND huyện Kbang đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Kbang.

     Để tiến hành lấy ý kiến đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Kbang đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia kịp thời, tích cực, có hiệu quả vào dự thảo Luật Dân sự (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) là việc làm rất cần thiết để các cơ quan có thẩm quyền có điều kiện tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân một cách rộng rãi, từ đó có hướng tiếp thu, hoàn thiện văn bản dự thảo luật, để Quốc hội có thể sớm thông qua Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), thực sự có thể trở thành luật nền cho các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  Về hình thức lấy ý kiến thông qua góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác.

     Để tất cả cán bộ,công nhân, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện có thể nắm vững và hiểu rõ cũng như có thể tham gia một cách đầy đủ ý kiến của mình vào dự thảo Bộ luật dân sự, UBND huyện đã giao từng nhiệm vụ cụ thể như sau: Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hớp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đồng thời, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật; chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện tổ chức 03 hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đăng tải toàn bộ nội dung về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến nhân dân thông qua dự thảo luật trân Trang thông tin điện tử huyện.

     Cùng với đó, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện phối hợp Phòng Tư pháp chủ động, tích cực phổ biến, giới thiệu về các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và mở các chuyên mục về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi để đưa tin, phản ảnh đầy đủ, kịp thời các ý kiến đóng góp, sáng kiến, đề xuất của nhân dân về Bộ Luật Dân sự.

     Ngoài ra, các phòng, ban, ngành, trường học thuộc huyện, UBMTTQVN huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phổ biến giới thiệu về nội dung, cách thức lấy ý kiến; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Bộ luật dân sự tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai lấy ý kiến đóng góp và Dự thảo cho các cán bộ, viên chức, giáo viên trong ngành mình và các trường học thuộc huyện. Bưu điện huyện thực hiện không thu cước phí đối với các thư gửi “Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)” qua hệ thống bưu chính viễn thông và hướng dẫn cách ghi ngoài bì thư đóng góp ý kiến.

     Hi vọng, với những nỗ lực huy động mọi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp trên địa huyện Kbang đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), thì Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) sẽ nhanh chóng được Quốc hội thông qua và đưa vào thực tiễn.
 
Hoàng Oanh - phóng Tư pháp huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông