CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang phối hợp với Nhà máy đường An Khê tổ chức hội nghị triển khai chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trong tình hình mới và chính sách thu mua vận chuyển mía thông qua các HTX Nông nghiệp và Dịch vụ nông nghiệp.

(ngày đăng bài: 02/12/2019)
     Sáng ngày 29/11/2019, UBND huyện đã phối hợp với Nhà máy đường An Khê tổ chức hội nghị triển khai chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trong tình hình mới; triển khai chính sách thu mua vận chuyển mía thông qua các HTX Nông nghiệp và Dịch vụ nông nghiệp. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Nhà máy đường An Khê, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã vùng nguyên liệu mía, các HTX Nông nghiệp và Dịch vụ nông nghiệp và hơn 150 hộ sản xuất, kinh doanh, các chủ phương tiện vận chuyển mía trên địa bàn huyện Kbang.

Untitled-(1).jpg

     Huyện Kbang có diện tích mía nguyên liệu 9.220 ha, năng suất mía hàng năm dao động từ 60-80 tấn/ha, sản lượng mía hàng năm dao động từ 600.000-700.000 tấn. Trong những năm qua, việc sản xuất kinh doanh mía đã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các xã vùng nguyên liệu mía như Đăk Hlơ, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung. Tuy nhiên, sản xuất mía trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, nắng hạn làm năng suất, sản lượng mía nguyên liệu giảm thấp, nhiều diện tích người dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác.

     Theo lộ trình, từ ngày 01/01/2020, Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (Atiga) có hiệu lực, hạn ng