CHUYÊN MỤC

Huyện kbang triển khai đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(ngày đăng bài: 10/09/2017)
     Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020; để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đồng bộ với công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, ngày 05/9/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1352/UBND-NC để chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 để thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện thống nhất chọn hai xã: xã Đông và xã Nghĩa An để triển khai mô hình điểm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chỉ đạo UBND xã Đông và xã Nghĩa An khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 05 tiêu chí thành phần tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đến cuối năm 2017 được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Untitled.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền PBGDPL tại Thôn 1, xã Đông

Untitled1.jpg
   Tiểu phẩm “Mo ơi đừng cúng” của CLB “ Thanh niên với pháp luật” xã Đông

     Đối với các xã, thị trấn còn lại, UBND huyện chỉ đạo tổ chức rà soát, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được phân công tại Kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện 05 tiêu chí thành phần tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tiêu chí chưa đạt. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, điểm số, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…đến toàn thể các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện hoạt động đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã tại chỉ tiêu 5, tiêu chí 2, Quyết định 619/QĐ-TTg theo đúng quy định tại Điều 5, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Triển khai kịp thời, có chất lượng công tác tự đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng thang điểm, cách tính điểm các tiêu chí; điều kiện, quy trình đánh giá; các biểu mẫu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     Để triển khai tốt nhiệm vụ này, UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tăng cường công tác phối hợp để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.
 
Y Thắng - Phòng Tư pháp

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông