CHUYÊN MỤC

Kết quả 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn huyện Kbang

(ngày đăng bài: 22/03/2019)
     Luật hòa giải ở cơ sở (HGOCS) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Kể từ ngày Luật được công bố, dưới sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, UBND huyện Kbang đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật HGOCS (bằng văn bản) đạt được một số kết quả như sau:

     Trong 05 năm qua (2014 – 2018), công tác HGOCS trên địa bàn huyện luôn  được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đưa công tác hòa giải trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu và trọng tâm hơn. Toàn huyện đã tổ chức được 11 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, thu hút trên 23.750 lượt người tham gia; Phòng Tư pháp huyện đã biên soạn, in ấn 167 bộ tài liệu, tiếp nhận và cấp phát  996 tờ gấp, sổ tay pháp luật về về HGOCS, sổ theo dõi hoạt động HGOCS do Sở Tư pháp phát hành để cấp phát cho các tổ hòa giải làm cẩm nang hoạt động hòa giải ở cơ sở; đã phát được hơn 172 chương trình PBGDPL trên đài phát thanh của xã và  355 tin bài trên sóng Truyền thanh- Truyền hình đài huyện. Tổ chức 02 Hội thi Hòa giải viên giỏi, thu hút đông đảo hòa giải viên tham gia, tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh (do Bộ Tư pháp động), đạt giải III toàn đoàn. Hiện nay, toàn huyện có 962 hòa giải viên (trong đó nam 720 người, nữ 242 người), thành viên tổ hòa giải đầy đủ các thành phần như: Trưởng thôn, Trưởng Ban Mặt trận, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và những người có uy tín, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về khả năng am hiểu kiến thức pháp luật và có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc hòa giải phát sinh trên địa bàn huyện.
 
Untitled.jpg
Tập huấn nghiệp vụ hòa giải
 
     Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thực pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương , phòng Tư pháp huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho 720 Hòa giải viên; phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức được 35 lớp tại cấp xã cho 1.960 hòa giải viên nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, để vận dụng vào vụ việc hòa giải ở cơ sở.
 
     Theo thống kê, trong 05 năm, tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải trong toàn huyện là 618 vụ, chất lượng vụ việc hòa giải được nâng lên rõ rệt qua từng năm (Năm 2014:  Tiếp nhận 101 vụ việc; hòa giải thành 81 vụ việc, đạt 80,19 %;  Năm 2015:  Tiếp nhận 111 vụ việc; hòa giải thành 93 vụ việc, đạt 83,78 %; Năm 2016:  Tiếp nhận 123 vụ việc; hòa giải thành 109 vụ việc, đạt 88,61 %; Năm 2017:  Tiếp nhận 129 vụ việc; hòa giải thành 118 vụ việc, đạt 91,47 %; Năm 2018:  Tiếp nhận 154 vụ việc; hòa giải thành 141 vụ việc, đạt 91,55 %). Nội dung hòa giải chủ yếu vẫn là những tranh chấp về dân sự, liên quan đến đất đai, tranh chấp về lối đi, hôn nhân và gia đình, môi trường... Công tác kiểm tra, sơ, tổng kết công tác hòa giải hàng năm luôn được UBND huyện quan tâm thực hiện, đã chỉ đạo phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan  tổ chức kiểm tra công tác hòa giải tại 08/14 xã, thị trấn; lồng ghép sơ, tổng kết công tác hòa giải với công tác tư pháp. Nhằm kịp thời khích lệ, biểu dương thành tích của các cá nhân và tập thể có những đóng góp trong công tác hòa giải cơ sở, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định trao tặng giấy khen cho 15 cá nhân và 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Untitled1.jpg
Hội đồng PHPBGDPL huyện kiểm tra tại xã Kông Bờ La
 
Về hỗ trợ kinh phí cho công tác HGOCS theo Điều 6 của Luật HGOCS, các xã, thị trấn đã bố trí kinh phí cho công tác hòa theo Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở  trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí hơn 533.300.000 triệu đồng.
 
     Nhìn chung, công tác HGOCS trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện; Ủy ban mặt trận TQVN huyện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp dưới thực hiện việc lồng ghép hoạt động hòa giải trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh ở khu dân cư”, nhằm gắn công tác HGOCS với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, đưa kết quả thực hiện công tác HGOCS thành một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về HGOCS.
 
     Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác HGOCS nên thiếu sự quan tâm lãnh chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác HGOCS, chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hòa giải. Ủy ban MTTQ cấp xã tại một số địa phương vẫn còn cho rằng công tác HGOCS là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp dẫn đến sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với MTTQ và các đoàn thể liên quan trong công tác HGOCS đôi lúc chưa thật sự hiệu quả, kịp thời. Việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho hòa giải viên để thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu mới đến Tổ trưởng tổ hòa giải, còn nhiều hòa giải viên còn hạn chế về kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng quy định pháp luật vào từng vụ, việc hòa giải.
 
     Do đó, trong thời gian tới, để quản lý nhà nước về công tác HGOCS có hiệu quả, đúng thực chất, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động theo đúng quy định của Luật HGOCS; kịp thời củng cố, kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, gắn với việc chi trả sinh hoạt phí và thù lao cho các hòa giải viên khi tham gia hoạt động hòa giải; định kỳ sơ tổng kết và tổ chức các Hội thi Hòa giải viên giỏi để các hòa giải viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hòa giải lẫn nhau. Tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nói trên, chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian tới./.
 
Y Thắng - Phòng Tư pháp

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai