CHUYÊN MỤC

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đợt 2/2018

(ngày đăng bài: 17/07/2018)
Sáng ngày 16/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018. Dự khai mạc có đồng chí Bùi Trọng Thủy – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy và lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 đảng viên mới đến từ 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 8 ngày học tập (từ ngày 16 – 23/7/2018), các đồng chí đảng viên mới sẽ được tiếp thu các chuyên đề, như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển Kinh tế - Xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng – An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng; xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước.
 
Untitled.png
 
Phát biểu tại buổi lễ Khai mạc, đồng chí Bùi Trọng Thủy – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; góp phần trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, yêu cầu Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các đồng chí đảng viên mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc quy chế, nội dung chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của lớp học theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Lớp học là dịp để các đồng chí Đảng viên mới được trang bị, hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất của Đảng, Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh, đối ngoại… qua đó, giúp các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người Đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng hiện nay; từ đó, mỗi Đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
                                                                                           Huỳnh Ngọc Bảo Long
                                                                                         Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông