CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Sáu- HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 19/12/2018)
     Sáng ngày 18/12/2018, HĐND huyện Kbang khai mạc kỳ họp thứ Sáu khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường 19/5, thị trấn Kbang. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 18 đến ngày 19/12. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong năm 2018, từ đó bàn bạc, quyết định các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2019.

     Tham dự kỳ họp có 34/34 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII). Dự kỳ họp có các đ/c là đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Hội Đoàn thể, Hội đặc thù huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.
 
4dec81325829bb77e238.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ Sáu -  HĐND huyện
 
     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá sơ bộ tình hình năm 2018. Đồng thời đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, HĐND huyện cần tập trung thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng:
 
     - Một là: tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu;
 
     - Hai là: xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung một chức danh Uỷ viên UBND huyện; miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện (Nhiệm kỳ 2016-2021).
 
     - Ba là: xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện về: Tình hình và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ Năm và thứ Sáu – HĐND huyện) do Thường trực HĐND huyện thỏa thuận giải quyết với UBND huyện.
 
     Xem xét các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2018; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện; tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận tại kỳ họp thứ Năm và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa VII; kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018.; thực trạng và kết quả tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tình trạng vay nặng lãi trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới; kết quả công tác giảm nghèo và xóa nhà dột nát cho người có công trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian đến.
 
     Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện. Xem xét báo cáo của Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.
 
    - Bốn là: Quyết định về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2019; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện từ năm 2016-2018; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019; phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2019 thuộc ngân sách huyện; điều chỉnh, bổ sung đề án đầu tư công giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc Bahnar trồng cây mắc ca, cây giổi xanh để trồng trên huyện năm 2019.
 
     Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân huyện nhà.
 
48383043_682563148811270_8012882590203641856_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
 
     Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã thông qua và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Thông báo của Ban TT UBMTTQVN huyện; các nội dung Tờ trình do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp.
 
48365416_286574225328565_2653834191682142208_n.jpg
Các đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Cũng trong ngày làm việc, kỳ họp đã miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh Uỷ viên UBND huyện và miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện (Nhiệm kỳ 2016-2021).
 
     Đồng thời, HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện.
 
      Phát biểu tại phiên lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu, Đ/c Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản là: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ.
 
      Theo chương trình kỳ họp, trong ngày 19/12/2018 kỳ họp sẽ phân tổ thảo luận, thảo luận chung tại hội trường, thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 
Trương Thị Chúc- Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông