CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Sáu- HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 19/12/2018)
     Sáng ngày 18/12/2018, HĐND huyện Kbang khai mạc kỳ họp thứ Sáu khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021