CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 16/07/2019)
     Sáng ngày 16/7/2019, HĐND huyện Kbang khai mạc kỳ họp thứ Tám, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường 19/5, thị trấn Kbang. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 16đến ngày 17/7. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, từ đó bàn bạc, quyết định các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2019.

     Tham dự kỳ họp có 32/33 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII(vắng 01 đại biểu, có lý do). Dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương – Chánh án Toà án nhân dân huyện, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Hội Đoàn thể, Hội đặc thù huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện.