CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 16/07/2019)
     Sáng ngày 16/7/2019, HĐND huyện Kbang khai mạc kỳ họp thứ Tám, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường 19/5, thị trấn Kbang. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 16đến ngày 17/7. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, từ đó bàn bạc, quyết định các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2019.

     Tham dự kỳ họp có 32/33 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII(vắng 01 đại biểu, có lý do). Dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương – Chánh án Toà án nhân dân huyện, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Hội Đoàn thể, Hội đặc thù huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện.
 
66991501_2127958507332142_4038543020985942016_n-(1).jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ Tám -  HĐND huyện

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá sơ bộ tình hình 6 tháng đầu năm 2019.
 
     Mặc dù còn một số khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết nhất trí của nhân dân các dân tộc huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện nhà có bước phát triển tích cực: Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư duy trì 3 xã hoàn thành nông thôn mới và kế hoạch hoàn thành các tiêu chí năm 2019 của các xã còn lại, triển khai xây dựng các làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS; triển khai các chương trình, dự án trọng tâm về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất…; quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào huyện khảo sát, đầu tư; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phát triển các điểm du lịch, thu hút khách đến huyện. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 86,7 % kế hoạch và bằng 107,6% so với cùng kỳ; các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; thương mại-dịch vụ; giao thông - vận tải tiếp tục phát triển. Thu ngân sách tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong đó, thu tại địa phương tăng 41,3% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Hoạt động HĐND từ huyện đến xã, thị trấn được nâng cao; trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện trước cử tri được nâng lên; hoạt động giám sát được quan tâm thực hiện tích cực, hiệu quả.
 
     Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế: Phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, việc tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, hạn hán làm thiệt hại cây trồng các loại. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tích cực, hiệu quả nhưng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; tiến độ đo đạc, cấp GCN quyền sử dụng đất vẫn còn chậm. Công tác quản lý, khai thác các điểm du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế, khách du lịch đến huyện còn mang tính tự phát. Công tác nắm tình hình ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên. Hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn chưa thường xuyên, nhất là giám sát các vấn đề cử tri quan tâm.
 
      Đồng thời. trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng, cụ thể:
 
     - Một là: xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyệncác Ban của HĐND huyện về:  Tình hình và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ Sáu và thứ Tám– HĐND huyện) do Thường trực HĐND huyện thỏa thuận giải quyết với UBND huyện. Xem xét các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện (khoá VII); báo cáo về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện; Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động, ngăn chặn tình trạng cho vay lãi suất cao trên địa bàn huyện; tiến độ xây dựng làng Nông thôn mới, xã Nông thôn mới và giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện. Xem xét báo cáo của Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 
     - Hai là: Quyết định Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Thông qua kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Tám); Quyết định tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Quyết định kết quả giám sát của HĐND huyện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện từ năm 2016-2018; quyết định về quyết toán ngân sách huyện năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020, nguồn ngân sách huyện; phê duyệt danh mục công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới năm 2019.…và một số nội dung khác do UBND huyện trình.
 
     - Ngoài ra, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với 01 đại biểu do chuyển công tác khác ra khỏi địa bàn huyện.
 
     Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân huyện nhà.

67219033_334299374170456_7188264326958940160_n.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
 
     Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã thông qua và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Thông báo của Ban TT UBMTTQVN huyện.

66186319_1276350239213247_7616099127553687552_n.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019
 
     Cũng trong buổi làm việcThường trực HĐND huyện và UBND huyện đã trình 05 tờ trình xin ý kiến của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; quyết toán ngân sách huyện năm 2018; điều chỉnh, bổ sung các danh mục công trình đầu tư công trung hạn năm 2020 thuộc ngân sách huyện; phê duyệt danh mục công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và điều chỉnh khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND huyện.

     Để các đại biểu có cơ sở thể hiện rõ chính kiến của mình, các Ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình.

    Theo chương trình kỳ họp, buổi chiều ngày 16/7/2019 kỳ họp sẽ phân tổ thảo luận và trong ngày 17/7/2019 sẽ thảo luận chung tại hội trường, thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 
Trương Thị Chúc - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai