CHUYÊN MỤC

Khai mạc kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

(ngày đăng bài: 21/12/2017)
     Sáng ngày 20/12/2017, HĐND huyện Kbang tiến hành khai mạc kỳ họp thứ Tư khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường 19/5, thị trấn Kbang. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 20 đến ngày 22/12 để xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong năm 2017, từ đó bàn bạc, quyết định các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

     Tham dự kỳ họp có 33/34 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII) (vắng 01 đại biểu, có lý do); Dự kỳ họp có các đ/c là đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Đoàn thể huyện, các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.
Untitled.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ Tư -  HĐND huyện

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá sơ bộ tình hình năm 2017. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, tại kỳ họp này, HĐND huyện thảo luận, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng:

     - Thứ nhất: Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện (Nhiệm kỳ 2016-2021).

    - Thứ hai: xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Bên cạnh đó, còn xem xét một số báo cáo chuyên đề của UBND huyện như: điều chỉnh Đề án xây dựng Nông thôn mới huyện, xã giai đoạn 2017-2020; việc quy hoạch và phương án thu hồi, bồi thường để xây dựng bờ kè suối Đăk Lốp – TDP 7, thị trấn Kbang; quy hoạch đường đi, đất ở dân cư TDP 9 – thị trấn Kbang; thực trạng định canh, định cư của các làng tái định canh, định cư trên địa bàn huyện trong thời gian qua; công tác quản lý bảo vệ rừng; tình hình quản lý, sử dụng các phòng học, trang thiết bị dạy và học của các trường học...

     - Thứ ba: xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2018; thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018; phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2018 thuộc ngân sách huyện; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2017, 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đầu tư giai đoạn 2016-2020; thống nhất hỗ trợ cây giống cà phê vối phục vụ tái canh trên địa bàn huyện năm 2018; hỗ trợ giống cây Quế trồng cho hộ nghèo, hộ dân tộc Bahnar để trồng trên địa bàn huyện năm 2018; thông qua dự toán ngân sách hỗ trợ 30% giá trị cây giống Mắc ca và 20% giá trị giống cây Giổi cho đồng bào Bahnar và Hộ nghèo trồng Mắc ca, Giổi đến năm 2020....

     Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

     Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã thông qua và xem xét các báo cáo của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Thông báo Ban TT UBMTTQVN huyện; các nội dung Tờ trình do UBND huyện trình tại kỳ họp.

     Nhìn chung, năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu về tổng đàn gia súc đạt 93,34%, tổng đàn gia cầm đạt 99,81%. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,88%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; Thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, tăng 13,65% so với cùng kỳ; Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa đều tăng; thương mại dịch vụ phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng; công tác kêu gọi và xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện; chương trình Nông thôn mới được triển khai khẩn trương, đặc biệt là xã Đông và xã Nghĩa An. Các hoạt động xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện. Phương thức tổ chức hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ngày càng quyết liệt, sâu sát; tính dân chủ được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra.

     Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: việc triển khai Chương trình Nông thôn mới tại một số xã còn chậm; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhưng đời sống của nhân dân đồng bào DTTS còn khó khăn; chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn không đạt theo kế hoạch; cơ sở vật chất, tinh thần, thái độ phục vụ khám, chữa bệnh của một số y, bác sĩ chưa tốt, còn gây thắc mắc trong dân; việc phát triển du lịch còn hạn chế so với tiềm năng lợi thế của huyện. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự còn phức tạp, tội phạm kinh tế tăng; một số vụ án về hủy hoại rừng điều tra chậm có kết quả. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao đối với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, mưa bão cuối năm gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong huyện.
 
     Cũng trong ngày làm việc, THường trực HĐND huyện và UBND Huyện đã trình 08 tờ trình xin ý kiến của HĐND huyện.  Để các đại biểu có cơ sở thể hiện rõ chính kiến của mình, các Ban HĐND huyện đã báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình.

     Theo chương trình kỳ họp, ngày 21 và 22/12, HĐND huyện sẽ phân tổ thảo luận, thảo luậnchung tại hội trường, thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ hop.
 
Trương Thị Chúc - HĐND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông