CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai khoá VII (nhiệm kỳ 2016-2021)

(ngày đăng bài: 27/12/2016)
15676543_1876197179275571_6651673177960018993_o.jpg
Ảnh: Đ/c Trương Văn Đạt-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp
 
     Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) được tổ chức trong 2 ngày (ngày 22 và ngày 23/12/2016) tại Hội trường 19/5 huyện. Tham dự kỳ họp có 34/35 vị đại biểu HĐND huyện (khoá VII); Dự kỳ họp có Đ/c Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh-Đại biểu HĐND Tỉnh được bầu huyện; Đ/c Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các Đ/c là Trưởng, Phó 03 Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa VII; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các Đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các đơn vị tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

15626549_1876197129275576_6090224317351146691_o.jpg
Ảnh: Đại biểu dự kỳ họp
 
    Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Việt, đã chuyển công tác đến Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa. Tổng số đại biểu HĐND huyện còn lại 34 vị.

      Kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện (khóa VII) đã xem xét, đánh giá và quyết nghị các nội dung chính sau đây:
     1. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện: về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.
     2. Báo cáo của UBND huyện về: Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2016; phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2017; Kết quả thực hiện công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai-HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021
     3. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia  xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện.
      4. Xem xét báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017.
      5. Xem xét các Tờ trình do Thường trực HĐND và UBND huyện gồm: Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa VII năm 2017; Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá VII; Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khoá VII; Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi trong thời kỳ 2017-2020; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phan bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB , vốn sự nghệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình đề nghị thông qua phương án hỗ trợ cánh đồng lớn trồng mía; Tờ trình đề nghị thông qua phương án hỗ trợ chuyển dổi cây trồng đối với diện tích thường xuyên bị hạn; Tờ trình đề nghị thông qua phương án hỗ trợ tái canh cây cà phê.
      6. Kỳ họp được nghe Đ/c Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh-Đại biểu HĐND Tỉnh được bầu huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai-HĐND tỉnh khoá XI và trả lời ý kiến, kiến nghị cư tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện.

15731788_1876197159275573_3449476883860906836_o.jpg
Ảnh: Đ/c Đặng Phan Chung phát biểu tại kỳ họp
 
     Kết quả kỳ họp: Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; báo cáo của các cơ quan Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, kỳ họp đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 11 Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện với những nội dung:

      Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.
      Giám sát thường xuyên: Giám sát việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật tại địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, giám sát hoạt động của TT HĐND huyện, UBND huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các báo cáo khác theo quy định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn.
Giám sát chuyên đề:           
      - Trên lĩnh vực Kinh tế: Giám sát tình hình đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương, Tỉnh, huyện và các chương trình MTQG, chất lượng, hiệu quả các chương trình; Giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với các cơ sở dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; Giám sát tình trạng nợ đọng XDCB trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác từ năm 2010 đến nay trên địa bàn các xã, thị trấn; Giám sát tình hình quản lý đất công trên địa bàn huyện.
    - Trên lĩnh vực Văn hoá –xã hội: Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
     - Trên lĩnh vực công tác dân tộc: Giám sát Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg; Giám sát chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg; Giám sát chính sách mua, cấp phát thẻ BHYT cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
     - Trên lĩnh vực Nội chính: Giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn trong 02 năm 2015-2016; Giám sát việc thi hành pháp luật trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn trong 02 năm 2015-2016; Giám sát công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tổ hoà giải ở cơ sở, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, thị trấn trong 02 năm 2015-2016.

     Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khoá VII năm 2017: Trong năm 2017, HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ: Kỳ họp thứ Ba - HĐND huyện khoá VII: Dự kiến giữa tháng 7 năm 2017 và  Kỳ họp thứ Tư- HĐND huyện khoá VII: Dự kiến cuối tháng 12 năm 2017.

     Tại kỳ họp giữa năm 2017 (Kỳ họp thứ Ba): HĐND huyện sẽ nghe Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện  về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai-HĐND huyện khoá VII; Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện; Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi Cục thi hành án dân sự; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Các nội dung khác do Thường trực HĐND, UBND huyện trình.

     Tại kỳ họp cuối năm 2017 (Kỳ họp thứ Tư): HĐND huyện nghe Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện về tình hình thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội  năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.; Thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi Cục thi hành án dân sự; Tờ trình đề nghị thông qua Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; giải pháp triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Các nội dung khác do Thường trực HĐND, UBND huyện trình.

     Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
     Quy chế gồm 8 chương, 30 điều, cụ thể hoá một số nội dung về hoạt động của HĐND huyện được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND huyện.

    Nghị quyết về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
     Quy chế gồm 5 chương, 37 điều, cụ thể hoá một số nội dung về hoạt động của HĐND huyện được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan đến việc phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khoá VII.
     Nghị quyết về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hôi, quốc phòng-an ninh năm 2017 với những chỉ tiêu cơ bản:  Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010): 7,83%;  Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản:   54,03%; Ngành CN-TTCN, xây dựng22,94%; Ngành dịch vụ:     23,03%; Thu nhập bình quân đầu người: 25,6tr.đ/người/năm

     Nghị quyết về việc ban hành nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện Kbang.
Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2017.

     Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.

     Nghị quyết phê duyệt phương án hỗ trợ cánh đồng lớn trồng mía: Phạm vi, địa điểm thực hiện: tại 07 xã vùng nguyên liệu mía: xã Đông, xã Nghĩa An, xã ĐăkHlơ, xã Kông Bờ La, xã Kông Lơng Khơng, xã Tơ Tung, xã Lơ Ku.
     Thời gian thực hiện: niên vụ 2016-2017.
     Quy mô hỗ trợ: 09 cánh đồng. Các xã: Đông, Nghĩa An, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung mỗi xã 01 cánh đồng lớn. Các xã: Lơ Ku, ĐăkHlơ mỗi xã 02 cánh đồng lớn.
      Tổng diện tích: 379,07 ha.

      Nghị quyết phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng đối với diện tích thường xuyên bị hạn.
      Phạm vi, địa điểm thực hiện: Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
      Thời gian thực hiện: Vụ Đông Xuân 2016-2017.
     Đối tượng: Các hộ nông dân sản xuất tại cánh đồng thường xuyên bị hạn hán trong vụ Đông Xuân hàng năm (không hỗ trợ đối với các diện tích xã đăng ký nhưng để trống, không sản xuất trong vụ do không đảm bảo nước).
Nội dung, định mức, nguồn kinh phí, phương thức hỗ trợ thực hiện: Nhà nước hỗ trợ 100 % chi phí mua giống ngô lai và đậu đỗ các loại. Nhân dân đóng góp 100 % chi phí về vật tư, phân bón, công lao động. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp nông nghiệp huyện năm 2017. Phương thức hỗ trợ: Cấp trực tiếp kinh phí về UBND các xã, thị trấn để chi trả hỗ trợ bằng tiền mặt cho các hộ (các hộ tự mua giống về trồng sau đó nghiệm thu thanh toán tiền hỗ trợ theo thực tế diện tích triển khai).

     Nghị quyết phê duyệt phương án hỗ trợ tái canh cây cà phê.
    Trong năm 2017, toàn huyện có kế hoạch trồng tái canh 151,3 ha cà phê đối với 07 xã, thị trấn: Xã Sơn Lang: 73,0 ha; Xã Nghĩa An :    3,5 ha; Xã Krong: 15,0 ha; Xã Sơ Pai:                  3,2 ha; Xã Đông:  11,0 ha; Thị trấn Kbang:         18,2 ha; Xã Đăkrong:    26,0 ha.
     Số lượng cây giống cà phê vối phục vụ tái canh: 166.430 cây.
     Mức hỗ trợ tối đa không quá: 7.500.000 đồng/hộ.
     Tổng kinh phí: 540.841.000 đồng.
     Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách huyện (sự nghiệp nông nghiệp năm 2017): 499.233.000 đồng. Hộ dân đóng góp chi phí bốc xếp, vận chuyển cây cà phê giống tại vườn ươm của huyện đến nơi trồng: 41.608.000 đồng.
 
15732272_1876197242608898_1266043845518531467_o.jpg
Ảnh: Đ/c Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện phát biểu, giải trình tại kỳ họp
 
     Kỳ họp thứ Hai-HĐND huyện được truyền thanh trực tiếp đến cử tri trên địa bàn huyện theo dõi, giám sát.
                                                                   Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông