CHUYÊN MỤC

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21/NQ-TW về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

(ngày đăng bài: 12/10/2020)
     Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghị quyết; đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT; nhận thức của Nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản; số đối tượng tham gia luôn đạt và vượt chỉ tiêu; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng cao.

Untitled.jpg
Bảo hiểm xã hội huyện - cơ quan chủ trì trong thực hiện công tác
Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
 
     Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 38-CTr/HU ngày 26/6/2013 chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhan dân huyện ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 để thực hiện Chương trình 38-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện theo giai đoạn và hàng năm. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và tuyên truyền thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức: trên phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, áp phích, phát tờ rơi, hội nghị đối thoại tại các xã, thị trấn…Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa-TT-TT, Bưu điện và các xã, thị trấn tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình, thu hút 1.300 người tham dự. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức của các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT và người dân về nội dung, ý nghĩa của chính sách này.
 
Untitled1.jpg
Đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT góp phần thực hiện an sinh xã hội
 
     Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực về số người tham gia, số thu và số lượng người được thụ hưởng.

     Năm 2012 đối tượng tham gia BHXH là 2.291 người; năm 2017 là 2.537 người, chiếm 6,39% lực lượng lao động; ước đến cuối năm 2020 có 3.068 người tham gia (chiếm 8,79%), vượt 1,68% chỉ tiêu Nghị quyết. Số người tham gia BHYT năm 2012 là  45.695 người; năm 2017 là 56.898 người, chiếm 85,6% dân số, ước tính cuối 2020 có 62.014/65.813 người tham gia BHYT, chiếm 94,22% dân số trên địa bàn huyện; tăng 3,21% chỉ tiêu nghị quyết. Số thu BHXH, BHYT cũng tăng lên hàng năm. Số thu BHXH năm 2012: 18,309 tỷ đồng, năm 2017: 32,061 tỷ đồng; ước 2020: 41,161 tỷ đồng, tăng 124,8% so với năm 2012. Thu BHYT năm 2012: 24,806 tỷ đồng, năm 2017: 36,187 tỷ đồng, ước đến cuối năm 2020 là 60,775 tỷ đồng, tăng 145% so với năm 2012.

     Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, chuyển sổ BHXH cho người lao động được phối hợp chặt chẽ, thẻ BHYT được cấp phát kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, phối hợp thanh tra được nâng lên. Công tác giám định Bảo hiểm y tế được tăng cường, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT và tạm ứng kinh phí kịp thời. Cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài huyện triển khai tốt khám chữa bệnh BHYT, thủ tục hành chính được cải cách và cung ứng kỹ thuật cho người có thẻ BHYT đúng quy định. Thực hiện kết nối, liên thông giữa BHXH đến Trung tâm y tế và Trạm y tế các xã nhằm cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ BHYT. Từ năm 2012 đến nay, BHXH huyện đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh với Trung tâm y tế huyện là 115,090 tỷ đồng.
 
Untitled2.jpg
Cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh
cho người có thẻ BHYT, góp phần gia tăng số người tham gia BHYT hàng năm
 

     Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện thông qua hệ thống Bưu điện, có sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm "Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng" do vậy việc chi trả đảm bảo chi đủ, đúng và tận tay đối tượng. Đến năm 2020, tổng số đối tượng hưởng chế độ BHXH là 1.464 người, tăng 131,9% so với năm 2012 (Tương ứng 354 người).


     Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Quan tâm đầu tư cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được khám chữa bệnh thuận tiện, chu đáo, tận tình và được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Ngành BHXH tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc./.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai