CHUYÊN MỤC

Thường trực HĐND huyện Kbang tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND 02 cấp (huyện, xã) quý III/2018.

(ngày đăng bài: 31/10/2018)
     Chiều ngày 29/10/2018, Thường trực HĐND huyện Kbang đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2018 giữa Thường trực HĐND 02 cấp (huyện, xã) dưới sự chủ trì của Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đ/c trong Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trưởng và Phó các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

Untitled.jpg
Quang cảnh chung của Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp (huyện, xã) từ tháng 4/2018 đến nay và chương trình công tác trong thời gian đến.

     Nhìn chung, từ tháng 4/2018 đến nay, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã được nâng lên trên tất cả các mặt công tác: HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa VII và ban hành kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện nghiêm túc; việc điều hành kỳ họp được thực hiện linh hoạt, tương thích với nội dung, chương trình kỳ họp, phát huy được được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Các nội dung quyết nghị của HĐND đảm bảo tính pháp lý, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Việc gửi chậm tài liệu kỳ họp HĐND huyện đã được khắc phục.  Công tác giám sát được chủ động triển khai theo đúng kế hoạch, các nội dung giám sát trọng tâm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Trong quý II, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững  (Chương trình 135) trên địa bàn huyện.; Ban Pháp chế giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện trong 2 năm (2015-2017); Ban Kinh tế - Xã hội giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại thị trấn Kbang tổ chức khảo sát việc triển khai trồng cây xanh trên các tuyến đường nội thị trấn năm 2017. Việc theo dõi, đeo bám, đôn đốc để các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện một số kiến nghị qua các đợt giám sát cũng như việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm thực hiện. HĐND huyện đã thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề năm 2018. Đã tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định. Đã tổ chức theo dõi, đôn đốc để các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện một số kiến nghị qua các đợt giám sát cũng như việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đã chú trọng đến hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện. Kết thúc phiên giải trình, chất vấn Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận để làm cơ sở thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đảm bảo theo đơn vị bầu cử và đã tổng hợp đầy đủ những nội dung kiến nghị của cử tri để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện đã duy trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; đôn đốc thi đua năm 2018; tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện; tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã năm 2018; tổ chức cho đại biểu HĐND huyện gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em huyện năm 2018 nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Ngoài ra, đã phối hợp, tham gia và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của huyện; tham dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân huyện, các cuộc họp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; tham gia trực báo tuần của Thường trực Huyện ủy.

     Về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn cũng có nhiều chuyển biến tích cực: đã tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2018; ban hành kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND. Duy trì thường xuyên phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường HĐND. Bên cạnh đó, Cụm thi đua Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị đăng ký thi đua năm 2018; phối hợp các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát các nội dung liên quan trên địa bàn xã, thị trấn.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện, HĐND cấp xã cũng còn những khó khăn, tồn tại: Đối với cấp huyện, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện chưa đồng đều; một số đại biểu chưa chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc tham gia tiếp xúc cử tri, tiếp công dân chưa đầy đủ; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện chưa được chủ động triển khai thực hiện. Việc gửi các nội dung trình tại kỳ họp để các Ban HĐND huyện thẩm tra còn chậm. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị qua các đợt giám sát chưa được thường xuyên. Một số Tổ đại biểu HĐND huyện gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được phân loại rõ ràng dẫn đến một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã hoặc đã được trả lời. Đối với cấp xã, việc thực hiện hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã còn lúng túng; hoạt động giám sát chỉ mới tổ chức giám sát chuyên đề, chưa tổ chức các hoạt động giám sát khác của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND; HĐND cấp xã chưa triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND (trừ xã Đông); Thường trực HĐND một số xã không tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, chỉ có các Ban HĐND tổ chức. Các xã, thị trấn chưa tổ chức giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Hầu hết các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; bên cạnh đó, một số đại biểu còn có tâm lý ngại va chạm, ít tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp nên hoạt động chất vấn vẫn chưa sôi nổi, có xã không có đại biểu nào thực hiện hoạt động chất vấn, thảo luận. Một số các xã chưa tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng theo quy định tại Điều 69, 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND như: nội dung tập huấn cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp xã; các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giám sát của Thường trực HĐND 02 cấp (huyện, xã); việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác thi đua trong thời gian qua và những vấn đề nổi cộm trên từng địa bàn xã, thị trấn.

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian đến, HĐND 02 cấp (huyện, xã) cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức tốt Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND, trong đó có nội dung quan trọng là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; hoàn thành chương trình giám sát 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; rà soát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND. Đặc biệt, HĐND cấp xã phải tổ chức giám sát chuyên đề; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất tại kỳ họp; tổ chức phiên giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND./.
 
 Trương Chúc – Chuyên viên VP

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông