CHUYÊN MỤC

Thường trực HĐND huyện Kbang tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND 02 cấp (huyện, xã)

(ngày đăng bài: 22/06/2020)
     Ngày 19/6/2020, Thường trực HĐND huyện Kbang đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND 02 cấp (huyện, xã) dưới sự chủ trì của Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c HNgân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Đặng Công Giao – Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có Trưởng và Phó các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

104750251_574574203256150_7557883471677926659_n.jpg
Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp (huyện, xã) 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

     Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã được nâng lên trên tất cả các mặt công tác: HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười– HĐND huyện khóa VII và ban hành kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp để UBND huyện làm cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện nghiêm túc; việc điều hành kỳ họp được thực hiện linh hoạt, tương thích với nội dung, chương trình kỳ họp, phát huy được được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện rõ vai trò là người đại biểu nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn và quyết nghị; tình trạng né tránh, ngại va chạm trong thảo luận, chất vấn đã được khắc phục. Các nội dung quyết nghị của HĐND đảm bảo tính pháp lý, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Việc gửi chậm tài liệu kỳ họp HĐND huyện đã được khắc phục. Đã chú trọng đến hoạt động giải trình tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện. Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận phiên giải trình để làm cơ sở thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác giám sát được chủ động triển khai theo đúng kế hoạch, các nội dung giám sát trọng tâm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện đã tổ chức giám sát đối với chuyên đề “việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020 ”. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát. Việc theo dõi, đôn đốc để các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện một số kiến nghị qua các đợt giám sát cũng như việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm thực hiện. Tại kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện, đã yêu cầu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được ghi nhận tại kỳ họp thứ Tám. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đảm bảo theo đơn vị bầu cử và đã tổng hợp đầy đủ những nội dung kiến nghị của cử tri để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện đã duy trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện. Ngoài ra, đã phối hợp, tham gia và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của huyện; tham dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân huyện, các cuộc họp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; tham gia trực báo tuần của Thường trực Huyện ủy.

     Về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn cũng có nhiều chuyển biến tích cực: đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2019 và một số kỳ họp bất thường; ban hành kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề giám sát năm 2020 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND. Duy trì thường xuyên phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường HĐND. Bên cạnh đó, Cụm thi đua Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị đăng ký thi đua năm 2020; phối hợp các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát các nội dung liên quan trên địa bàn xã, thị trấn.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện, HĐND cấp xã cũng còn những khó khăn, tồn tại: Chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện chưa đồng đều; một số đại biểu chưa chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc tham gia tiếp xúc cử tri, tiếp công dân chưa đầy đủ; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện chưa được chủ động triển khai thực hiện. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị qua các đợt giám sát chưa được thường xuyên. Một số Tổ đại biểu HĐND huyện gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được phân loại rõ ràng dẫn đến một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã hoặc đã được trả lời. Đối với HĐND cấp xã, việc thực hiện hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND còn lúng túng; chỉ có một số HĐND cấp xã triển khai hoạt động giám sát chuyên đề; hoạt động chất vấn tại kỳ họp vẫn chưa sôi nổi; chưa tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND.
 
104296781_492861801482395_1500983261820284208_n.jpg
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND như: kiện toàn các chức danh Lãnh đạo UBND, HĐND (nhiệm kỳ 2016-2021) sau Đại hội Đảng bộ cấp xã (nhiệm kỳ 2020-2025); việc phân bổ kinh phí chi theo Nghị quyết 89 của HĐND tỉnh; các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giám sát của Thường trực HĐND 02 cấp (huyện, xã); việc tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND cấp xã, các Tổ đại biểu HĐND huyện; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác thi đua trong thời gian qua và những vấn đề nổi cộm trên từng địa bàn xã, thị trấn.
 
     Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đ/c Trương Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian đến, HĐND 02 cấp (huyện, xã) cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND; hoàn thành chương trình giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; rà soát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi kỳ họp HĐND. Đặc biệt, HĐND cấp xã phải tổ chức giám sát chuyên đề; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất tại kỳ họp; tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND../.
Trương Chúc – Chuyên viên Văn phòng

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông